Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ và mật độ xây dựng phát triển nhất Việt Nam. Mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn công trình xây dựng mọc lên, và để kiểm soát được hoạt động xây dựng, tránh bất cập và theo đúng quy hoạch của thành phố thì việc cấp phép xây dựng cũng được quản lý một cách chặt chẽ hơn.

Chi tiết »

Quy định về phương án kinh doanh lữ hành

Phương án kinh doanh lữ hành theo quy định của pháp luật về du lịch là một trong những tài liệu cần thiết trong hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh. Phương án kinh doanh lữ hành do doanh nghiệp tự chuẩn bị gồm các yếu tố cần thiết như phạm vi kinh doanh, cơ sở vật chất, tài chính… khi thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành.

Chi tiết »

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Để xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng, cũng như giới thiệu sản phẩm của mình thì các thương nhân thường tiến hành hoạt động khuyến mại. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thể trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện thông qua các thương nhân phân phối; hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện hoạt động khuyến mại cho hàng hóa,…

Chi tiết »

Đăng ký cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật để được thực hiện trên thực tế thì phải xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sẽ phải chuẩn bị hồ sơ, và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng.

Chi tiết »