Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Do nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng cao nên hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra để đáp ứng với thị yếu của thị trường. Để được cấp phép thành lập và hoạt động thì các trung tâm ngoại ngữ phải tiến hành các thủ tục sau: 1. Để được thành lập thì trước hết trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau: – Có quyết…

Chi tiết »