ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai
Tư vấn kết hôn với người nước ngoài, tư vấn thủ tục, đồng hành thực hiện

Tại Việt Nam, thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn giữa hai công dân mang quốc tịch Việt Nam luôn nhanh chóng, dễ dàng tại UBND xã. Tuy nhiên, khi người Việt Nam muốn đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì thủ tục có hơi phức tạp.

Chi tiết »