ly hôn hợp pháp
Các trường hợp ly hôn hợp pháp theo Luật Hôn nhân và gia đình

Trong đời sống hôn nhân, khi vợ chồng có quá nhiều mẫu thuẫn không thể giải quyết được, họ lựa chọn giải pháp ly hôn.

Chi tiết »