Luật Trung Tín tư vấn ly hôn hợp pháp như sau:

  • Tư vấn thủ tục ly hôn, ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;
  • Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;
  • Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;
  • Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;
  • Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;
  • Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến luật hôn nhân gia đình…
  • Soạn thảo hồ sơ về thủ tục ly hôn

Bạn cần hiểu rằng, Ly hôn hợp pháp tức là tuân thủ pháp luật

ly hôn hợp pháp
Các trường hợp ly hôn hợp pháp theo Luật Hôn nhân và gia đình

Trong đời sống hôn nhân, khi vợ chồng có quá nhiều mẫu thuẫn không thể giải quyết được, họ lựa chọn giải pháp ly hôn.

Chi tiết »