Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu các quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ. Theo đó, tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 thì “ Hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Chi tiết »