Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Vận chuyển hàng hóa phát sinh khi con người có nhu cầu di chuyển một loại hàng hóa tới địa điểm khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Có những trường hợp hàng hóa nhỏ lẻ chỉ cần giao kết bằng lời nói nhưng có những trường hợp mà giá trị vận chuyển lớn, yêu cầu các bên cần phải giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi chính đáng giữa các…

Chi tiết »

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Dịch vụ là một ngành nghề chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Hiện nay các doanh nghiệp đa phần hoạt động chính là cung ứng dịch vụ:  ví dụ như: cung cấp dịch vụ Internet, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa,…..  Để xác lập quyền, nghĩa vụ liên quan, thông thương bên cung cấp dịch vụ sẽ đưa cho khách hàng ký kết.

Chi tiết »

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Hiện nay, hoạt động cho thuê nhà ở, thuê văn phòng rất phổ biết và đa dạng. Do đó hợp đồng thuê nhà là một trong những loại hợp đồng được sử dụng nhiều nhất đặc biệt là ở những thành phố lớn, có lượng dân cư đông đúc.  Tuy nhiên, bên thuê nhà thường không chú trọng đến hợp đồng này, mà thường ký theo bản hợp đồng có sẵn do chủ nhà thuê.…

Chi tiết »

Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại phổ biến. Trong giao dịch mua bán hàng hóa, pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong quá trình xác lập quan hệ mua bán hàng hóa, tuy nhiên sự thỏa thuận này không được trái với quy định của pháp luật.

Chi tiết »

Soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa

Hiện nay, một số sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đều thực hiện theo đơn đặt hàng gia công cho các công ty nước ngoài. Công ty Luật Trung Tín xin hướng dẫn bạn đọc về soạn thảo hợp đồng gia công như sau: 1. Thế nào là hợp đồng gia công? Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công…

Chi tiết »