Cấp lại giấy chứng nhận bản quyền tác giả do bị sáp nhập

Bạn Phùng Lan Hương ở Bệnh viện đa khoa Yên Thế – Bắc Giang đã đặt yêu cầu tư vấn về vấn đề mà cơ quan bạn ấy đang gặp phải, đó là việc cần tư vấn về việc xin cấp lại giấy chứng nhận bản quyền tác giả trong trường hợp cơ quan bạn ấy bị sáp nhập. Nội dung cụ thể như sau:

Năm 2017, Bệnh viện đa khoa Yên Thế đã nộp hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho logo: {BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THẾ – YEN THE GENERAL HOSPITAL}. Tuy nhiên, theo Điều 1 Quyết định 787/QĐ -UBND của UBND tỉnh Bắc Giang thì “ Thành lập Trung tâm Y tế huyện Yên Thế ( gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Đa Khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thế.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế được thừa hưởng tài sản của các đơn vị được sáp nhập. Trong đó, Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ thuộc biên chế tài sản của Trung tâm mới thành lập. Vậy tôi có được điều chỉnh được không? Và tôi phải làm gì để xác định lại chủ sở hữu của Giấy chứng nhận thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế? Rất mong nhận được yêu cầu tư vấn của Luật Trung Tín”.


Trân trọng cảm ơn chị đã liên hệ và có yêu cầu tư vấn đối với vấn đề liên quan đến lĩnh vực đăng ký bản quyền tác giả. Về trường hợp của chị, chúng tôi xin phúc đáp như sau:

Về thành phần hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Trung tâm y tế huyện Yên Thế có quyền được đứng tên là Chủ sở hữu đối với Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đã được cấp cho Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế. Việc cấp lại quyền chủ sở hữu đối với tài liệu này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

¤ Công văn đề nghị xin cấp đổi quyền chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

¤ Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

¤ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

¤ Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của tác giả

¤ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

¤ Các tài liệu khác có liên quan ( nếu có).

Dịch vụ tư vấn của Luật Trung Tín

¤ Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền tác giả, các quyền và nghĩa vụ của chủ hữu quyền tác giả đối với kết quả sáng tạo của mình

¤ Tư vấn các trường hợp liên quan đến tranh chấp về quyền tác giả bị xâm phạm

¤ Hướng dẫn cách thức hoàn thiện tác phẩm đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và hình thức mà pháp luật quy định

¤ Trực tiếp soạn thảo, xây dựng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ

¤ Đại diện khách hàng trực tiếp nộp, nhận kết quả, theo dõi quá trình thẩm định, chỉnh sửa, điều chỉnh hồ sơ trong trường hợp có thông báo sửa đổi bổ sung.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Luật Trung Tín

Tư vấn miễn phí