Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Bên cạnh việc đăng ký nhãn hiệu để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân khác bằng một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu.

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép pháp nhân, cá nhân kinh doanh khác sử dụng nhạn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hợp đồng này thì quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ được thỏa thuận giữa các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đói với bên thứ ba khi được đăng ký tại Cục SHTT và sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của bên giao quyền sử dụng bị chấm dứt.

Nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ( Theo điều 144 Luật SHTT):

– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

– Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng ( Bằng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu , hợp đồng li-xăng độc quyền,…);

– Dạng hợp đồng ( Hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền, hợp đồng thứ cấp);

– Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

– Thời hạn hợp đồng;

– Giá chuyển giao quyền sử dụng;

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Trong hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền như:

– Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu sang các quốc gia khác không phải nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

– Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định về các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá,dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

–  Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

(1) Tờ khai đăng ký chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

(2) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

(3) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

(4) Giấy ủy quyền ( cho người nộp đơn)

Lưu ý trong hồ sơ đăng ký chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

– Cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ chính xác, tránh các trường hợp tờ khai không hợp lệ, thiếu đầu mục tài liệu cần có, giấy ủy quyền không hợp lệ, bản sao hợp đồng không được công chứng, kê khai thông tin không chính xác, hoặc thiếu sót;

– Hình thức của hợp đồng phải đảm bảo, tránh trường hợp thiếu các nội dung theo quy định hướng dẫn bên trên hoặc chứa các điều khoản hạn chế quyền của bên nhận chuyển nhượng bất hợp lý không được phép có trong hợp đồng như phần hướng dẫn trên,  và thiếu chữ ký hợp lệ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

– Cần xác nhận đối tượng của hợp đồng có còn thời hạn bảo hộ hay không;

Liên hệ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0978931077 – 0989 232 568

Tư vấn miễn phí