Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm

Cùng với sự phát triển không ngừng của phần mềm máy tính, việc đăng ký bản quyền phần mềm rất quan trọng đối với với chủ sở hữu phần mềm để chứng minh quyền của mình đối với phần mềm máy tính do mình sáng tạo ra. Do đó, việc đăng ký bản quyền phần mềm nhằm để bảo vệ chính tài sản của mình, ngăn chặn mọi tranh chấp có thể phát sinh trong…

Chi tiết »

Đăng ký tác phẩm sách

Hiện nay, việc vi phạm bản quyền về sách, tác phẩm báo chí diễn ra ngày càng phổ biến và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chính vì vậy, việc đăng ký tác phẩm sách là hết sức quan trọng.

Chi tiết »

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Hiện nay, quyền tác giả, quyền liên quan dược pháp luật quy định trong nhiều văn bản pháp luật.

Chi tiết »

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: Biểu…

Chi tiết »

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Hiện nay, quyền tác giả, quyền liên quan dược pháp luật quy định trong nhiều văn bản pháp luật. Dưới đây, Công ty Luật Trung Tín sẽ có bài viết cung cấp những thông tin liên quan…

Chi tiết »

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: Biểu…

Chi tiết »