Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp là một trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ. Bố trí mạch tích hợp là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm trong đó các phần tử ( với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm…

Chi tiết »

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Giống cây trồng là một đối tượng được bảo hộ Sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được bảo hộ theo quy định của của pháp luật là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có…

Chi tiết »

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là một loại quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ với thời gian tương đối lâu không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chủ sở hữu, hay tác giả (như nhãn hiệu để được bảo hộ cần gia hạn). Tức là mặc nhiên tác phẩm đã được pháp luật quy định từng đó thời gian được bảo hộ.

Chi tiết »

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả theo quy định của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới thì việc bảo hộ quyền tác giả không phụ thuộc  vào việc tác giả có đăng ký bảo hộ tác phẩm đó hay không. Tác phẩm được bảo hộ kể từ khi được định hình,  quyền tác giả bảo hộ về mặt hình thức thể hiện của tác phẩm, sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người…

Chi tiết »