Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả nằm trong gói tư vấn pháp luật của Luật Trung Tín dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, các cá nhân là người nước ngoài, khi muốn đăng ký về thủ tục này, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cách thức thực hiện. Để có cơ sở tìm hiểu thêm, chúng tôi gửi đến quý khách một…

Chi tiết »

dang-ky-ban-quyen-tac-gia
Đăng ký quyền tác giả quyền liên quan ở đâu

Đăng ký quyền tác giả là công việc đặc biệt quan trọng. Vì đó là cách để bảo vệ tài sản trí tuệ mà chính bạn đã tạo ra. Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng. Nhận thức về việc bảo hộ các quyền ngày càng được quan tâm. Dưới đây, Luật Trung Tín sẽ có bài viết cung cấp những thông tin liên quan đến đăng…

Chi tiết »

đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là cách để bảo vệ tài sản trí tuệ của mọi cá nhân, tổ chức trong nước. Bao gồm cả các cá nhân, tổ chức đang sinh sống, lao động và hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, việc đăng ký này được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Không giống với hầu hết các…

Chi tiết »