Đăng ký bảo hộ sáng chế và những quy định cần lưu ý

Đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong số thủ tục phức tạp nhất. Bởi đây là giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, cách đăng ký bảo hộ sáng chế rất quan trọng trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nhằm bảo vệ chủ sở hữu trước những hành vi xâm phạm của bên thứ ba.

Tìm hiểu về đăng ký bảo hộ sáng chế

 • Theo quy định tại khoản 12 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sáng chế được hiểu là “ Giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, nhằm giải quyết một vấn đề xác định, bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”.
 • Đăng ký bảo hộ sáng chế là việc chủ sở hữu tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết, để chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế. Các thủ tục này được thể hiện bằng việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận văn bằng bảo hộ sáng chế.

Giấy chứng nhận bảo quyền sáng bảo hộ sáng chế được cấp cho ai?

 • Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế có thể được cấp cho cá nhân hoặc pháp nhân, tùy thuộc vào đối tượng nộp đơn đăng ký. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu cần xác định chủ đơn đăng ký là cá nhân hay pháp nhân. Đối tượng này do chủ sở hữu đơn đăng ký quyết định.
 • Trong trường hợp cá nhân hoặc pháp nhân nộp đơn đăng ký là cá nhân, tổ chức nước ngoài. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký là sáng chế bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ (có thể là công ty luật) nộp đơn đăng ký và không được phép tự nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế có những tác dụng gì?

Đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ giúp cho chủ sở hữu có những gợi ý sau:

 • Sử dụng sáng chế để áp dụng vào cuộc sống, mang lại lợi ích về vật chất đất cho chủ sở hữu
 • Sử dụng biện pháp pháp lý hành chính hoặc hình sự khi có hành vi xâm phạm
 • Nếu có tranh chấp thì được miễn chứng minh mình là chủ sở hữu duy nhất của sáng chế
 • Được sử dụng quyền sáng chế trong thời gian 20 năm. Trong trường hợp không có nhu cầu phát triển sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển nhượng sáng chế cho bên thứ ba để thu phí chuyển nhượng.

Điều kiện bảo hộ sáng chế bằng sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới
 • Có tính sáng tạo
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Chủ sở hữu phải lưu ý đến tính mới của sáng chế. Tính mới của sáng chế ở đây được hiểu là chưa từng bộc lộ, chưa từng công khai trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong và ngoài nước tính tới thời điểm nộp đơn đăng ký.

đăng ký bảo hộ sáng chế

Thủ tục đăng ký bản hộ sáng chế

Chủ sở hữu sáng chế phải tiến hành các bước sau để đăng ký bản hộ sáng chế

Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế

Bước 3: Phân loại sáng chế

Bước 4: Tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế

Bước 5: Theo dõi đơn đăng ký sáng chế cho tới khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm có:

 • 02 tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu.Tờ khai này phải được đại diện chủ đơn ký tên và đóng dấu
 • 02 bản mô tả sáng chế, bao gồm cả hình vẽ (nếu có)
 • Có yêu cầu bảo hộ sáng chế
 • Chứng từ lệ phí cho việc bảo hộ sáng chế
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế. (Áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho tổ chức đại diện đăng ký sáng chế).

Sau khi đã soạn thảo và chuẩn bị đủ hồ sơ, chủ sở hữu sáng chế nộp hồ sơ tại:

 • Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hồ Chí Minh
 • Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

Chủ sở hữu có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đối với các tổ chức, cá nhân và công ty nước ngoài không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Thủ tục đăng ký sáng chế bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký.

Để tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn, bạn vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín qua:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí