đăng ký bảo hộ sáng chế
Đăng ký bảo hộ sáng chế và những quy định cần lưu ý

Đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong số thủ tục phức tạp nhất. Bởi đây là giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, cách đăng ký bảo hộ sáng chế rất quan trọng trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nhằm bảo vệ chủ sở hữu trước những hành vi xâm phạm của bên thứ ba. Tìm hiểu về đăng ký bảo hộ sáng chế Theo quy định tại khoản 12 điều…

Chi tiết »

dang-ky-bang-sang-che
Dịch vụ đăng ký bằng sáng chế

Sáng chế/Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật được con người phát minh ra dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một số vấn đề xác định thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng ký sáng chế không chỉ đỏi hỏi người luật sư không chỉ am hiểu các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, quy trình đăng ký sáng chế mà còn yêu…

Chi tiết »

dịch vụ đăng ký bằng sáng chế
Dịch vụ đăng ký bằng sáng chế chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu quả

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật được con người phát minh ra dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một số vấn đề xác định thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng ký sáng chế không chỉ đỏi hỏi người luật sư không chỉ am hiểu các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, quy trình đăng ký sáng chế mà còn…

Chi tiết »