Đăng ký sáng chế tại Việt Nam được thực hiện theo quy trình nào?

Sáng chế là một loại tài sản sở hữu công nghiệp có giá trị vô cùng to lớn cho những ai sở hữu nó. Hiểu một cách đơn giản, sáng chế chính là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Ví dụ như sáng chế công nghệ nano giúp làm sạch nước, máy ATM, tấm pin năng lượng mặt trời, gương đo nhịp tim…Việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam được quy định như thế nào? Kính mời quý khách tham khảo các nội dung dưới đây:

Điều kiện bảo hộ và đăng ký sáng chế tại Việt Nam

 • Sáng chế có thể được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản:
  • Bảo hộ dưới dạng sáng chế: Nếu đáp ứng các điều kiện là có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.
  • Bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích nếu như sáng chế không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng điều kiện về tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp.
 • Điều kiện về tính mới của sáng chế:
  • Nếu sáng chế đó chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả hoặc bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.
  • Một số trường hợp không bị coi là mất tính mới quy định tại Khoản 2, 3 Điều 60 Luật SHTT hiện hành.
 • Điều kiện về tính sáng tạo:
  • Tức là sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo cho đến ngày nộp đơn. Hoặc đến ngày đơn ưu tiên, và so với trình độ kỹ thuật của trong và ngoài nước.
  • Giải pháp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình ở cùng lĩnh vực tương ứng. ( Điều 61 Luật SHTT)
 • Điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp:
  • Là việc áp dụng giải pháp kỹ thuật có thể thực hiện việc chế tạo, sản xuất hàng loạt các sản phẩm. Hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình của sáng chế đạt được kết quả ổn định.(Điều 62 Luật SHTT).

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

 1. Tờ khai đăng ký sáng chế
 2. Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích: tên, phần mô tả, ví dụ minh họa, phần yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt.
 3. Hình vẽ minh họa ( nếu có)
 4. Bản sao các tài liệu hưởng quyền ưu tiên. (Có thể nộp cùng với đơn đăng ký hoặc bổ sung trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nộp đơn)
 5. Giấy ủy quyền ( theo mẫu)
 6. Đối với các đơn PCT (theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế) nộp vào Việt Nam thì cần cung cấp thêm:
  • Công bố đơn PCT
  • Báo cáo xét nghiệm sơ bộ đơn quốc tế ( nếu có)
  • Thông báo những thay đổi liên quan tới đơn (nếu có)…

Lưu ý: Các lĩnh vực không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

 • Lý thuyết khoa học
 • Phát minh
 • Phương pháp toán học
 • Chương trình máy tính
 • Cách thức thể hiện thông tin phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị bệnh.

đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Thời gian thực hiện hồ sơ đăng ký sáng chế

 • Thẩm định hình thức:
  • 01 tháng kể từ ngày nhận được đơn đăng ký.
  • Ra thông báo chấp nhận hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký.
 • Công bố đơn đăng ký:
  • Đơn đăng ký được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu không có ngày ưu tiên. Hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
  • Đơn có thể được công bố sớm trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được đơn yêu cầu hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Yêu cầu thẩm định nội dung:
  • Cục SHTT sẽ thẩm định nội dung khi có yêu cầu của chủ đơn hoặc bên thứ ba (nhưng người yêu cầu phải trả phí).
  • Thời hạn nộp đơn yêu cầu thẩm định là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn đối với sáng chế
  • 36 tháng kể từ ngày nộp đơn đối với giải pháp hữu ích
  • Yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài nhưng không được vượt quá 6 tháng.
 • Thẩm định nội dung:
  • Sau 18 tháng kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung.
 • Cấp văn bằng bảo hộ:
  • Sau 2,3 tháng kể từ ngày nộp phí cấp văn bằng bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký sáng chế của Luật Trung Tín

 • Tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cho khách hàng
 • Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của sáng chế/ giải pháp hữu ích
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích
 • Thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc sử dụng sáng chế
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Liên hệ tư vấn dịch vụ đăng ký sáng chế:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí