Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả chuyên nghiệp tại Luật Trung Tín

Một trong những giá trị mà loài người để lại cho muôn đời sau đó là kết quả sáng tạo liên tục được tạo ra. Theo đó, nền văn minh được xây dựng mà nền tảng đó theo thời gian càng được coi trọng. Chính vì vậy, ở khía cạnh quyền tác giả, pháp luật Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đồng thời đưa ra nhiều quy định hết sức chặt chẽ nhằm bảo vệ những thành quả mà con người tạo ra bằng việc xác nhận thông qua và ghi nhận bằng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ. Luật Trung Tín là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã giúp rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký thành công sản phẩm sáng tạo của họ. Ở nội dung bài viết này, để khẳng định những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi có được. Chúng tôi sẽ sơ lược một số nội dung liên quan đến vấn đề đăng ký bản quyền tác giả. Những nội dung cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày theo từng mục chi tiết và cụ thể.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền thương mại

CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

 • Để tham khảo theo điều khoản tổng hợp, mới nhất, hiệu lực nhất. Cá nhân, tổ chức tìm hiểu theo Văn bản hợp nhất số 07/VNHN-VPQH được Văn phòng Quốc Hội tổng hợp và ban hành công khai vào ngày 25 tháng 06 năm 2019.
 • Văn bản này tổng hợp các nội dung của:
  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung bởi:
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;
  • Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Về mặt chủ thể, những người trực tiếp sáng tạo và những người là chủ sở hữu quyền tác giả được bảo hộ quyền tác giả. Những người này bao gồm:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại quốc gia Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào khác hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác;

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên.

MỘT SỐ LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

1. Các loại tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm các tác phẩm sau:

a) Các Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác các phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Các Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Các Tác phẩm báo chí;

d) Các Tác phẩm âm nhạc;

đ) Các Tác phẩm sân khấu;

e) Các Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo các phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là các tác phẩm điện ảnh);

g) Các Tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng;

h) Các Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Các Tác phẩm kiến trúc;

k) Các Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến các loại địa hình, kiến trúc,công trình khoa học;

l) Các Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Tất cả các Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hợp pháp.

2. Các Tác phẩm phái sinh. Cá nhân, tổ chức có thể tìm hiểu về nội dung của Tác phẩm tái sinh tại đây.

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ TẠI LUẬT TRUNG TÍN

 • Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan. Cụ thể là các hoạt động sau:
  • Tra cứu các thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả theo luật Việt Nam;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký bản quyền tác giả
  • Tư vấn pháp lý và/hoặc đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán, thực hiện soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, xây dựng hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả theo quy định;
  • Tư vấn và giúp khách hàng khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp đối với hành vi vi phạm quyền tác giả.
 • Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước thực hiện các công việc liên quan đến thực thi quyền tác giả, bao gồm: Tư vấn và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền tác giả.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả do Luật Trung Tín biên soạn;
 • 02 bản Giấy ủy quyền do Luật Trung Tín biên soạn;
 • 02 bản Giấy cam đoan do Luật Trung Tín biên soạn;
 • 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ do Luật Trung Tín biên soạn;
 • 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả sáng tạo ra logo do khách hàng cung cấp;
 • 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp công ty là chủ sở hữu
 • 02 bản in thể hiện tác phẩm đăng ký.

Cá nhân, tổ chức lưu ý, ở mỗi loại tác phẩm sẽ yêu cầu nộp các tài liệu khác sau ( Tác phẩm được thể hiện trên giấy, được ghi hình, được ghi âm…). Luật Trung Tín sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ cho mỗi trường hợp cụ thể.

Về chi phí, Luật Trung Tín sẽ dựa trên điều kiện hồ sơ cụ thể. Sau đó xác định khối lượng công việc và tiến hành gửi báo giá cho khách hàng.

Tư vấn miễn phí