Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo luật định

Cá tổ chức, cá nhân đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhằm xác lập quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp đó. Việc đăng ký này nhằm bảo hộ một cách tối đa các quyền sở hữu công nghiệp mà công ty sở hữu.

Không phải tổ chức, cá nhân bất kỳ nào khi hoạt động kinh doanh trên thị trường thì đều có kiểu dáng công nghiệp để đăng ký bảo hộ. Nếu như có kiểu dáng sản phẩm đi chăng nữa thì nếu kiểu dáng đó không độc đáo, không mới mẻ đối với người tiêu dùng thì cũng không ai muốn mất thời gian và chi phí để đăng ký bảo hộ. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66 Luật Sở hữu trí tuệ 2009. Đó là ba điều kiện cơ bản để kiểu dáng công nghiệp có thể được quyền nộp đơn đăng ký, chưa nói đến vấn đề kiểu dáng đó có được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hay không.

Thứ nhất, điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp về tính mới

  • Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu như kiểu dáng đó có sự khác biệt đáng kể so với những kiểu dáng đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong hoặc ngoài nước trước ngày nộp đơn đăng ký, hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên.
  • Khác biệt đáng kể ở đây có thể được hiểu là khác biệt về cách tạo dáng sản phẩm, nhìn vào sản phẩm có thể dễ dàng phân biệt được hai thiết kế kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Kiểu dáng công nghiệp sẽ được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu như chỉ một số ít người biết được kiểu dáng công nghiệp đó và có nghĩa vụ giữ bí mật; và không bị mất tính mới nếu được công bố mà chưa được phép của người có thẩm quyền, hoặc công bố dưới dạng báo cáo khoa học, hoặc được trung bày tại triển lãm được thừa nhận là chính thức.

điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thứ hai, điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp về tính sáng tạo

  • Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp được thể hiện ở việc nếu kiểu dáng công nghiệp đó được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác trước ngày nộp đơn, hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới thì người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng cũng không thể dễ dàng tạo ra được kiểu dáng công nghiệp đó.

Thứ ba, khả năng áp dụng công nghiệp

  • Kiểu dáng công nghiệp phải là kiểu dáng có khả năng được sản xuất hàng loạt bằng phương pháp thủ công hoặc công nghiệp trong quá trình sản xuất. Kiểu dáng công nghiệp không phải một tác phẩm mỹ thuật, nên nếu như không đáp ứng được điều kiện này thì không thể đăng ký được.
  • Lưu ý: Để đám bảo kiểu dáng công nghiệp không bị mất tính mới, thì người nộp đơn không được bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp trước ngày nộp đơn, hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.
  • Vậy thì khi nào có thể công khai kiểu dáng công nghiệp? Thời điểm công khai kiểu dáng công nghiệp là sau ngày nộp đơn, hoặc sau ngày ưu tiên.
  • Nếu như có khiếu nại liên quan đến vấn đề này thì người nộp đơn phải chứng minh được mình chưa bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp trước thời điểm theo quy định.

Trên đây là một số Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Liên hệ tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí