Điều kiện để đăng ký bản quyền logo

Logo và nhãn hiệu hàng hóa có điều kiệu để đăng ký bảo hộ giống như nhau. Tương tự như nhãn hiệu thì logo có thể được thể hiện dưới dạng chữ, dạng hình hoặc sự kết hợp của cả hai yếu tố nêu trên. Điểm khác biệt cơ bản giữa logo và nhãn hiệu là ở mục đích sử dụng nhãn hiệu và logo. Nhãn hiệu được sử dụng để gắn lên hàng hóa dịch vụ, còn logo thì vừa được sử dụng như nhãn hiệu và còn được sử dụng để gắn lên các giấy tờ giao dịch của công ty.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thị trường đều thiết kế riêng cho mình một logo để sử dụng. Để thiết kế được một logo phù hợp thì ngoài việc đảm bảo logo phù hợp với mục đích sử dụng logo còn phải phù hợp với những quy định của pháp luật. Vì nếu, logo không đáp ứng được điều kiện bảo hộ theo quy định thì sẽ không được phép sử dụng.

Điều kiện để logo được đăng ký bảo hộ như sau:

1. Điều kiện chung

– Thứ nhất, logo đăng ký phải là dấu hiệu có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp của những yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

– Thứ hai, logo không được trùng hoặc tương tự với những logo đã đăng ký trước đó của tổ chức, cá nhân khác.

2. Những trường hợp sau không được bảo hộ

– Logo gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy của các nước;

– Logo trùng hoặc gây nhầm lẫn với cờ, huy hiệu, biểu tượng, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và các tổ chức quốc tế, nếu không được sự cho phép của cơ quan, tổ chức đó.

– Logo có dấu hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu , bút danh hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc danh nhân của Việt Nam, hoặc của quốc gia khác.

– Logo trùng hoặc tương tự với dấu kiểm tra, dấu chứng nhận, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế.

– Logo gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng của sản phẩm, chất lượng, giá trị và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

 – Logo cũng không được bảo hộ nếu chỉ là những hình học, chữ cái đơn giản, không có khả năng phân biệt.

Dựa vào những thông tin tham khảo nêu trên, người đọc có thể thiết kế những logo đáp ứng các điều kiện nêu trên để tránh trường hợp logo không có khả năng đăng ký bảo hộ. Tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức đăng ký, mà không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Sau khi lựa chọn, thiết kế được logo phù hợp hãy liên hệ ngay với Luật Trung Tín để được hưởng những quyền lợi sau:

– Được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

– Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của logo

– Tư vấn soạn thảo và tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ logo độc quyền

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

– Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại

Liên hệ đăng ký bảo hộ logo:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568

 

Tư vấn miễn phí