Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng là một đối tượng được bảo hộ Sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được bảo hộ theo quy định của của pháp luật là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.
Giống như đa số các quyền sở hữu trí tuệ khác quyền sở hữu đối với giống cây trồng chỉ được xác lập thông qua thủ tục đăng ký bảo hộ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký giống cây trồng. Để đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ có thể trực tiếp tiến hành thủ đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ đăng ký của của một đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp. Đơn đăng ký sẽ được nộp tại Cục Trồng trọt tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều kiện về chủ đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 • Tổ chức cá nhân chọn, tạo hoặc phát triển, phát hiện giống cây trông hoặc đầu tư cho việc chọn hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng; hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.
 • Tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài là nước có ký kết với Việt Nam thỏa thuận bảo hộ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký giống cây trồng

 • Tờ khai đăng ký  giống cây trồng theo mẫu
 • Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu
 • Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký đối với giống cây trồng. Nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

đăng ký bảo hộ giống cây trồngXem thêm: Hướng dẫn cách thức đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

2. Thẩm định hồ sơ đăng ký giống cây trồng

 • Sau khi nộp hồ sơ đăng ký giống cây trồng thì hồ sơ sẽ được tiếp nhận thông qua những giai đoạn sau:
  • Tiếp nhận đơn Đăng ký bảo hộ giống cây mới
  • Thẩm định hình thức của đơn đăng ký ( 15 ngày kể từ ngày nhận đơn)
  • Thông báo từ chối, chấp nhận đơn, nêu rõ lý do nếu từ chối đơn. Nếu đơn hợp lệ thì yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm kỹ thuật
  • Công bố đơn hợp lệ trên trang chuyên ngành về giống cây trồng ( trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận
  • Thẩm định nội dung của đơn ( 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật (gồm thẩm định về tính mới, tên đối với giống cây trồng, khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng)
  • Cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng.

Liên hệ đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ tại Luật Trung Tín:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí