Hướng dẫn phương thức đăng ký bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp là một trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ. Bố trí mạch tích hợp là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm trong đó các phần tử ( với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với các thuật ngữ “IC”, “chíp”, “vi mạch điện tử”.

Để tạo ra bố trí mạch tích  hợp thì tổ chức, cá nhân phải đầu tư công sức, kinh phí để sáng tạo. Để đảm bảo được quyền lợi đối với tài sản trí tuệ do mình sáng tạo ra thì chủ sở hữu của thiết kế bố trí mạch tích hợp cần đăng ký bảo hộ để xác lập quyền sở hữu đối với đối tượng này. Để được bảo hộ thì bố trí thiết kế mạch tích hợp cần có tính nguyên gốc và tính mới thương mại.

 Những đối tượng có quyền đăng ký bố trí mạch tích hợp?

 • Tác giả tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bằng công sức và chi phí của mình.
 • Tổ chức đầu tư kinh phí, vật chất cho tác giả thiết kế theo hợp đồng thuê, hoặc giao việc. Trừ trường hợp các bên không có thỏa thuận khác
 • Nếu nhiều tổ chức, cá nhân cùng đóng góp công sức tạo nên thì quyền đăng ký sẽ thuộc về tổ chức, cá nhân bất kỳ. Nhưng phải được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân còn lại.
 • Trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguồn ngân sách nhà nước thì:
  • Nếu nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí tạo nên thiết kế bố trí thì quyền đăng ký thuộc về Nhà nước và được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức đại diện được nhà nước giao quyền đăng ký.
  • Nếu nhà nước đóng góp kinh phí, phương tiện vật chất- kỹ thuật để tạo nên thiết kế bố trí thì quyền đăng ký của Nhà nước sẽ tương ứng với phần đóng góp và đại diện Nhà nước là cơ quan nhà nước sẽ thực hiện phần quyền đăng ký.
  • Nếu thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở hợp tác, nghiên cứu giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác, nếu thỏa thuận không có quy định khác thì phần quyền đăng ký thiết kế bố trí sẽ tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí.

đăng ký bố trí mạch tích hợp

Thủ tục đăng ký bố trí mạch tích hợp như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ 

 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (4 bộ)
 • Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (4 mẫu)
 • Bản mô tả mạch tích hợp
 • Giấy ủy quyền (cho đại diện Sở hữu công nghiệp thay chủ đơn thực hiện hồ sơ).

2. Nộp đơn đăng ký

 • Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục SHTT hoặc hai văn phòng đại diện của Cục SHTT tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
 • Nộp đơn thông qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp
 • Khi nộp hồ sơ kèm theo nộp phí, lệ phí theo quy định.

3. Thẩm định hồ sơ đăng ký bố trí mạch tích hợp

 • Thẩm định hình thức đơn (1 tháng):
  • Kiểm tra tính hợp lệ của đơn.
  • Ra thông báo chấp nhận/ từ chối đơn hợp lệ, nếu đơn đăng ký đáp ứng các điều kiện theo quy định.
  • Cục SHTT sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn. Trong đó nêu rõ đối tượng đăng ký có khả năng được cấp văn bằng bảo hộ hay không.
  • Nếu đơn không hợp lệ thì sẽ thông báo từ chối đơn.
 • Công bố đơn ( 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ):
  • Đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Liên hệ đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, bố trí thiết kế  tại Luật Trung Tín:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Hướng dẫn cách thức đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí