Những lợi ích khi đăng ký bản quyền tác giả

Theo quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2013 “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Bên cạnh quyền tác giả, pháp luật về Sở hữu trí tuệ còn quy định về quyền liên quan đến quyền tác giả. Quyền liên quan được hình thành theo đó quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Việc đăng ký quyền tác giả là không bắt buộc. Nhưng khi tranh chấp sảy ra đối với tác phẩm thì việc đăng ký quyền tác giả là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích  chính cho tác giả. Bởi lẽ khi tác phẩm được đăng ký quyền tác giả, lúc đó tác phẩm được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có  những văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Những lợi ích khi đăng ký bản quyền tác giả ( Copyright registration) là gì? Luật Trung Tín xin được tư vấn cho khách hàng về chủ thể có quyền được đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm như sau:

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2013 người có quyền được đăng ký quyền tác giả là “ tổ chức cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả”. Như vậy tổ chức cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả mới là người có quyền được đăng ký quyền tác giả.

Đối với vấn đề chủ sở hữu, thì chỉ cần chủ sở hữu có tác phẩm được công bố đầu tiên tại nước ta, mà chưa tiến hành công bố ở nước nào khác hoặc được công bố đồng thời tại nước ta trong thời hạn ba mươi ngày kể từ thời điểm tác phẩm được công bố đầu tiên tại nước ngoài. Hoặc tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà nước ta lành thành viên.

Một tác phẩm khi đăng ký quyền tác giả  mang lợi ích gì cho chủ sở hữu?

Một tác phẩm khi được đăng ký quyền tác giả được pháp luật bảo hộ, và được hưởng những quyền  sau:

Thứ nhất quyền nhân thân của tác giả:

Theo đó về quyền nhân thân chủ sở hữu có khi đăng kí bảo hộ quyền tác giả sẽ có quyền đặt tên cho tác phẩm, trực tiếp đứng tên thật hoặc bút danh đối với tác phẩm được đăng ký. Khi tác phẩm được công bố có quyền được nêu tên thật hoặc bút danh.

Trong quyền nhân thân tác giả còn được hưởng quyền lợi về sự toàn vẹn của tác phẩm, bởi khi tác phẩm được đăng ý quyền tác giả thì chủ sở hữu tác phẩm sẽ được hưởng quyền lợi này. Đối với nội dung tác phẩm không ai được tự ý sửa chữa, cắt xén, xuyên tác tác phẩm dưới mọi hình thức, và có những hành vi gây hại tới danh dự, uy tín của tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ.

Thứ hai quyền tài sản

Một tác phẩm khi đăng ký quyền tác giả, bên cạnh quyền nhân thân tác giả còn được hưởng quyền tài sản với những quyền lợi sau:

  • Làm tác phẩm phái sinh
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng
  • Sao chép tác phẩm
  • Phân phối nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm
  • Truyền đạt tác phẩm đến với công chứng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến; mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Bảo vệ tác phẩm sáng tạo của bạn thông qua việc đăng ký bản quyền

Lợi ích khi đăng ký bản quyền tác giả là quyền tài sản,

pháp luật quy định trực tiếp vệ thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ tối đa 50 năm đối với những tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng và tác phẩm khuyết danh, thời hạn được tính từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Đối với những tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ sẽ là 50 năm kể từ khi tác phẩm được định hình.

Bên cạnh đó, những tác phẩm không thuộc các loại hình tác phẩm trên thì thời hạn bảo hộ được tính bằng suốt tuổi đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời,  trong trường hợp 1 tác phẩm đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ sẽ là năm mươi năm sau đồng tác giả còn lại qua đời.

Như vậy, một  tác phẩm khi được đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ được hưởng những quyền lợi về nhân thân và tài sản, để bảo vệ quyền lợi của mình đối với tác phẩm, thì chủ sở hữu nên đăng ký quyền tác giả.

Liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về những lợi ích khi đăng ký bản quyền tác giả

Đối với những lợi ích của tác giả khi tác phẩm được đăng ký quyền tác giả, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Sở Hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan hoặc liên hệ trực tiếp tới tổng đài Luật Trung Tín để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Đây là một số quy định pháp luật cơ bản về đăng ký bản quyền tác giả theo quy định pháp luật hiện hành . Hiện tại,  Luật Trung Tín đang cung cấp các dịch vụ tư vấn luật  từ quy  trình đăng ký quyền tác giả, các thức chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả, và trực tiếp tiến hành  thủ tục nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả….. Các bạn có thể theo dõi các bài tư vấn của Luật Trung tín trực tiếp tại website hoặc liên hệ tổng đài Luật Trung Tín để được tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và chính xác nhất.

Xem thêm: Phân tích ưu điểm nhược điểm khi thành lập công ty ở Việt Nam

Tư vấn miễn phí