Phương pháp và cách thức đăng ký nhãn hiệu tập thể

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, tổ chức được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Thành viên của tổ chức có quyền sử dụng nhãn hiệu là các cá nhân, doanh nghiệp là thành viên của tổ chức.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Đăng ký nhãn hiệu tập thể sẽ giúp cho thành viên của tổ chức có thể sử dụng nhãn hiệu một cách hợp pháp, để phát triển kinh doanh gây dựng uy tín với khách hàng.

Để đăng ký nhãn hiệu tập thể thì tổ chức tiến hành nộp đơn sẽ phải tiến hành theo thủ tục như sau:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

 1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
 2. Mẫu nhãn hiệu ( kích thước lớn hơn 3x3cm và nhỏ hơn 8x8cm)
 3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
 4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
 5. Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 6. Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm)

Lưu ý: Đối với quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể thì cần có những nội dung chủ yếu như sau ( theo Khoản 4 Điều 105 Luật SHTT 2009):

  • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức
  • Các tiêu chuẩn để làm thành viên tổ chức
  • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu
  • Điều kiện sử dụng nhãn hiệu
  • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tổ chức sẽ nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian thẩm định hồ sơ:
  • Thẩm định về hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục SHTT sẽ xem xét các điều kiện về hình thức, mẫu nhãn hiệu , quyền nộp đơn, phân nhóm … Sau đó, ra thông báo quyết định đơn hợp lệ hoặc không hợp lệ. Nếu không hợp lệ sẽ yêu cầu sửa chữa, bổ sung theo thời hạn quy định.
  • Công bố đơn đăng ký: Sau 2 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Thẩm định nội dung: 9-12 tháng kể từ ngày công bố đơn. Cục SHTT xem xét đơn và đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đó. Nếu nhãn hiệu đủ điều kiện thì sẽ ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ yêu cầu nộp phí cấp văn bằng. Còn nếu không hợp lệ thì sẽ ra thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu.
  • Cấp văn bằng bảo hộ: 2-3 tháng kể từ ngày nộp phí cấp văn bằng bảo hộ.
  • Tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu sẽ khoảng 14-16 tháng, thời gian thực tế có thể sẽ lâu hơn hoặc nhanh hơn do số lượng đơn đăng ký tại Cục SHTT.

đăng ký nhãn hiệu tập thể

Xem thêm: Hướng dẫn cách thức đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

Thời hạn bảo hộ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể có thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp.

Dịch vụ Luật Trung Tín cung cấp cho quý khách hàng

Khi quý khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Được tư vấn đầy đủ các vấn đề pháp lý  liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
 • Được tư vấn về chuẩn bị hồ sơ liên quan.
 • Luật Trung Tín sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ cho quý khách hàng khi được yêu cầu
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước để xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng
 • Giải quyết các vấn đề của đơn đăng ký trong toàn bộ quá trình thẩm định hồ sơ.
 • Tư vấn giải quyết các vướng mắc liên quan đến tranh chấp nhãn hiệu.

Liên hệ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Luật Trung Tín:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí