Thủ tục gia hạn văn bằng kiểu dáng công nghiệp theo luật sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thời hạn là 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Sau khi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực thì có thể gia hạn, chủ sở hữu có thể gia hạn tối đa hai lần liên tiếp. Thời gian bảo hộ tối đa của một kiểu dáng công nghiệp là 15 năm.

Không giống với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp không được gia hạn nhiều lần liên tiếp. Một kiểu dáng công nghiệp khi được sử dụng 15 năm thì sẽ không đảm bảo được tính sáng tạo so với các kiểu dáng công nghiệp tại thời điểm tiếp theo hay nói cách khác, kiểu dáng đó đã bị lỗi thời. Chính vì vậy, kiểu dáng đó sẽ không được tiếp tục bảo hộ, chủ sở hữu vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng không có quyền ngăn cản người khác sử dụng kiểu dáng tương tự. Kiểu dáng công nghiệp đó trở thành tài sản chung của xã hội. Đối với thủ tục gia hạn văn bằng kiểu dáng công nghiệp, Luật Trung Tín hướng dẫn quý khách hàng như sau:

1. Về thời hạn nộp đơn đăng ký gia hạn văn bằng kiểu dáng công nghiệp

 • Người nộp đơn gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp trước khi văn bằng hết hiệu lực 6 tháng, hoặc sau 6 tháng tính từ ngày văn bằng hết hiệu lực.
 • Nếu người nộp đơn nộp muộn đơn gia hạn, thì đối với mỗi tháng nộp muộn thì sẽ phải nộp thêm 10% phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
 • Ví dụ: Nếu chủ đơn nộp muộn ở tháng thứ 6 thì sẽ phải nộp phí gia hạn và cộng thêm 60% phí gia hạn nữa.
 • Sau 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Chủ sở hữu không có quyền gia hạn văn bằng bảo hộ nữa.

2. Hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo mẫu)
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ)
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu nếu chủ đơn không trực tiếp nộp hồ sơ).

gia hạn văn bằng kiểu dáng công nghiệp

Xem thêm: Cách thức và thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

3. Thủ tục, thời gian thẩm định đơn gia hạn kiểu dáng công nghiệp

 • Đơn yêu cầu gia hạn sẽ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn nộp kèm phí, lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
 • Sau khi nộp đơn gia hạn kiểu dáng công nghiệp, thì đơn đăng ký sẽ được thẩm định trong thời hạn từ 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Nếu như đơn không có sai sót gì thì Cục SHTT sẽ thông báo cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận việc gia hạn.
 • Nếu như đơn đăng ký có sai sót sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo.

4. Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Luật Trung Tín

Khi quý khách tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 • Được tư vấn về hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ;
 • Được hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ
 • Đại diện quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để nộp – nhận kết quả;
 • Chúng tôi sẽ thực hiên trọn gói dịch vụ
 • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí một cách tối đa.

Liên hệ sử dụng dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí