Thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế là một thủ tục phức tạp mà không phải tổ chức, ca nhân có nhu cầu đăng ký sáng chế đều nắm được, bài viết này Luật Trung Tín cung cấp cho người đọc quy trình cụ thể thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT để làm rõ vấn đề này

Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký sáng chế hoàn thiện, người đại diện của chủ đơn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục SHTT hoặc thông qua hai văn phòng đại diện của Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.  Sau khi hồ sơ được tiếp nhận sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

Thẩm định hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn: Là việc kiểm tra xem đơn đăng ký sáng chế có đáp ứng các yêu cầu về hình thức hay không, từ đó đưa ra kết luận đơn đăng ký hợp lệ hay không hợp lệ.

Nếu đơn hợp lệ thì ra thông báo chấp nhận đơn đăng ký. Nếu như đơn không hợp lệ sẽ ra thông báo từ chối đơn, và yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn trong một thời hạn theo quy định. Nếu sau khi sửa đổi bổ sung mà đơn vẫn không đạt yêu cầu thì sẽ từ chối đăng ký sáng chế.

Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký được chấp nhận là đơn hợp lệ sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn là 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ  ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

 – Yêu cầu thẩm định nội dung: Được tiến hành khi Cục SHTT nhận được đơn yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định sẽ phải nộp phí tra cứu và thẩm định theo quy định.

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 06 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thẩm định nội dung : Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

Thẩm định nội dung nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ  là tính mới, tín sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế, qua đó, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Nếu như đối tượng trong đơn đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn hợp lệ sẽ nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định sẽ được cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về SHCN và công bố trên Công báo SHCN. Nếu như đối tượng đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục SHTT sẽ từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Liên hệ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568

Tư vấn miễn phí