Trên LuatTrungTin.Com có tất cả 2 bài viết liên quan đến "Thành lập công ty TNHH".

thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn hợp tác đầu tư cùng với một hoặc một số tổ chức/ cá nhân Việt Nam hay tổ chức/ cá nhân nước ngoài khác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam khác có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH. Luật Trung tín xin được tư vấn về quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài như sau: Căn cứ…

Chi tiết »

thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp thường được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn thành lập khi góp vốn đầu tư vào Việt Nam. Bởi đây là một hình thức công ty có nhiều ưu điểm về quy mô và khả năng huy động vốn lớn. Vậy thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào? Hồ sơ…

Chi tiết »