Trên LuatTrungTin.Com có tất cả 3 bài viết liên quan đến "Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty".

chuyển nhượng dự án đầu tư
Các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Chủ đầu tư khi không muốn tiếp tục hoặc không có năng lực để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho tổ chức kinh tế, cá nhân khác tiếp tục thực hiện dự án. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản hướng dẫn chuyên…

Chi tiết »

điều chỉnh thông tin nhà đầu tư
Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư

điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư chính là việc thay đổi về nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án. Có thể là việc rút vốn của nhà đầu tư, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư mới khác, hoặc thêm nhà đầu tư tham gia đầu tư vào dự án. Tất cả các trường hợp nêu trên sẽ phải tiến hành đăng…

Chi tiết »

thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam các nhà đầu tư nếu có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư về quy mô vốn, địa điểm thực hiện dự án, tăng giảm vốn đầu tư,… sẽ phải thực hiện thủ tục điều chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chi tiết »