Cách tính thời điểm nộp thuế điện tử

Cơ sở để tính xem doanh nghiệp có thực hiện theo đúng pháp luật hay không? Cách tính thời điểm nộp thuế điện tử như thế nào? Là một trong những vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp liên quan đến thuế. Tình hình tài chính của một công ty hầu hết được thể hiện thông qua tài khoản thuế. Trong đó, thời điểm giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế cần phải bắt buộc được chú tâm.

Để có cơ sở xác định rõ ràng, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC. Thông tư này sửa đổi, bổ sung TT 110/2015/TT-BTC một số nội dung về giao dịch điển tử trong lĩnh vực thuế.

CÁCH THỜI ĐIỂM NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Theo đó, các xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử được quy định thành 4 trường hợp như sau:

 1. ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ:

Là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế

Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/BTC.

2. ĐỐI VỚI HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ:

Là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế

Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/BTC.

3. ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ:

Là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-1/TB-TĐT);

4. ĐỐI VỚI HỒ SƠ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ:

Là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-2/TB-TĐT).
Cơ quan thuế có thể gửi Thông báo cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

Nắm chắc thời điểm nộp thuế sẽ rất tốt cho mọi doanh nghiệp

Cách tính thời điểm nộp thuế điện tử nhiều khi tạo ra sự nhầm lẫn. Vì vậy, doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn và cung cấp các dịch vụ luật, kế toán để được hỗ trợ.

Trường hợp Quý khách cần tư vấn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký hóa đơn điện tử, các vấn đề liên quan sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Hãy tham khảo theo các nội dung sau:

Thành lập công ty

Các dịch vụ pháp lý khác

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí