Cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm được luật quy định như thế nào?

Cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm được luật quy định như thế nào? Dưới đây là bài viết mà bất kỳ ai cũng nên tìm hiểu, nghiên cứu để có cơ sở thông tin thực hiện:

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm là gì?

Được hiểu là việc nhà nước ra quyết định trao quyền sử dụng đất cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất. Qua đó, các đối tượng thuê đất cứ mỗi năm sẽ phải nộp một khoản tiền tương ứng theo quy định của luật cho phía cơ quan nhà nước để tiếp tục sử dụng diện tích đất đang thuê.

Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất theo diện trả tiền thuê đất hằng năm

Ngoài các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có nhu cầu chuyển qua cho thuê đất trả tiền hằng năm, Nhà nước còn quy địng các đối tượng được thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm như sau:

Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp vũ trang có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Thứ hai, các hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức kinh tế muốn sử dụng đất sông, ngòi, suối, kênh rạch vào mục đích nuôi trồng thủy sản theo điểm b khoản 1 Điều 163 Luật Đất Đai,

Thứ ba, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài muốn sử dụng đất sông, ngòi, suối, kênh rạch vào mục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản theo điểm c khoản 1 Điều 163 Luật Đất Đai.

Tìm hiểu thêm tại bài viết: Các trường hợp được nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất.

cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất khi được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm

Đối tượng sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm có những quyền như sau:

 • Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập

  • Có những quyền và nghĩa vụ chung về đất đai được quy định tài Điều 166 và Điều 170 Luật Đất Đai 2013,
  • Được quyền thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình cho các tổ chức tín dụng hợp pháp ở Việt Nam,
  • Được quyền bán tài sản gắn liền với đất của mình khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật. Người thực hiện mua lại tài sản đó sẽ được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo đúng mục đích trước đó,
  • Được quyền góp vốn tài sản gắn liền với đất của mình. Người thực hiện mua lại tài sản đó sẽ được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo đúng mục đích trước đó,
  • Được quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất với hình thức trả t hàng năm đối với được xây dựng xong theo quy định của Luật trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế,…
  • Trường hợp các đối tượng trên thuê đất của hộ gia đình, cá nhân ngoài khu vực các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp sẽ có các quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Đối với người sử dụng đất

  • Người sử dụng đất trong trường hợp được nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hằng năm sẽ có những quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất Đai.

Thời hạn nộp tiền thuê đất hằng năm

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hằng năm, các đôi tượng sử dụng đất phải tuân thủ những quy định như sau:

 • Thời hạn nộp tiền thuê đối với năm đầu: Các đối tượng thuê đất phải nộp tiền cho Nhà nước chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo phải nộp tiền thuê đất.
 • .Từ những năm sau trở đi, các đối tượng thuê đất có quyền lựa chọn đóng tiền thuê đất trong hai cách:
  • Cách 1: Nộp thuế 1 lần trong năm: Đối với trường hợp này, đối tượng thuê đất phải đóng tiền trước 31 tháng 5.
  • Cách 2: Nộp tiền thuê đất 2 lần trong năm: Đối tượng thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất trong kỳ đầu và nộp trước ngày 31 tháng 5. Kỳ thứ hai phải nộp tiếp phần còn lại trước ngày 31 tháng 10 trong năm.

Đối với trường hợp thuê đất với nghĩa vụ xác định sau 31 tháng 10 thì tiền thuê đất năm đó được tính bằng thời điểm các ngày còn lại trong năm.

Ưu nhược điểm khi lựa chọn hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm

Ưu điểm:

 • Vì các đối tượng sử dụng đất được phép thanh toán tiền thuê đất hẳng năm, có nghĩa là tiền thuê đất sẽ được chia nhỏ trong các giai đoạn. Điều đó sẽ giảm gánh nặng tài chính đáng kể tại thời điểm thuê đất.
 • Trong trường hợp có nhu cầu chấm dứt việc thuê đất, các cá nhân, tổ chức sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định chấm dứt và giảm thiểu thiệt hại về tài chính vì trường hợp này chưa có đóng tiền thuê đất cho những năm kế tiếp.

Nhược điểm:

 • Một nhược điểm dễ nhận thấy nhất đối với hình thức thuê đất này, đó là các đối tượng sử dụng đất chỉ được thực hiện những quyền liên quan đến tài sản trên đất chứ không được thực hiện những quyền về đất như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế châp, góp vốn,… quyền sử dụng đất.
 • Bên cạnh đó, việc đóng tiền thuê đất hằng năm, các đối tượng thuê đất sẽ phải chịu sự biến động về giá đất theo các giai đoạn. Có nghĩa là tiền thuê đất sẽ ngày một tăng qua các năm.

Tư vấn miễn phí