Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế và nội địa

Một trong những nội dung quan trọng mà người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần phải tìm hiểu. Đó là Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế. Đây là loại giấy tờ gì? Tại sao người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần phải có? Giá trị của chứng từ này ra sao? Chính là những nội dung quan trọng mà Luật Trung Tín sẽ gửi tới các doanh nghiệp và bạn đọc trong bài viết này.

Quy định về phát hành chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế:

 • Tại thời điểm người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế đã tiếp nhận hàng hóa. Người này phải phát hành một chứng từ vận tải đa phương thức ở hai dạng: Chuyển nhượng được hoặc Không chuyển nhượng được và phải do người gửi hàng lựa chọn. Trừ trường hợp nội dung hợp đồng vận tải đa phương thức có quy định khác.
 • Về mặt hình thức, chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế do người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trực tiếp ký hoặc phải là người được người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế ủy quyền ký lên chứng từ.
 • Cách thức thể hiện chữ ký trên chứng từ vận tải đa phương thức có thể ở dạng chữ ký tay, chữ ký được in qua máy fax, hoặc đục lỗ, hoặc đóng dấu, hoặc ký hiệu hoặc bằng bất kỳ phương tiện cơ học hoặc điện tử nào khác theo quy định của pháp luật có hiệu lực hiện hành.
 • Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức thì người kinh doanh phải đăng ký với Bộ GTVT.

Thành phần hồ sơ đăng ký Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế:

 • Giấy đề nghị đăng ký Mẫu chứng từ vận tải do doanh nghiệp kinh doanh vận tải lập.
 • Bộ Mẫu chứng từ vận tải do doanh nghiệp kinh doanh vận tải lập (hai bộ).
 • Thời gian để Bộ GTVT xác nhận là: Trong thời hạn 3 ngày làm việc.

chứng từ vận tải đa phương thức

Quy định về phát hành chứng từ vận tải đa phương thức nội địa

 • Tại thời điểm người kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa đã tiếp nhận hàng hóa, người này phải phát hành một chứng từ vận tải đa phương thức nội địa.
 • Về mặt hình thức, chứng từ vận tải đa phương thức nội địa do người kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa trực tiếp ký hoặc phải là người được người kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa ủy quyền ký lên chứng từ.
 • Cách thức thể hiện chữ ký trên chứng từ vận tải đa phương thức nội địa có thể ở dạng chữ ký tay, chữ ký được in qua máy fax, hoặc đục lỗ, hoặc đóng dấu, hoặc ký hiệu hoặc bằng bất kỳ phương tiện cơ học hoặc điện tử nào khác theo quy định của pháp luật có hiệu lực hiện hành.

Một số dạng chứng từ vận tải đa phương thức

 • Hình thức phát hành của chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được:
  • Xuất trình;
  • Theo lệnh;
  • Theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc.
 • Hình thức phát hành của chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng không chuyển nhượng được. Trên chứng từ sẽ chỉ đích danh người nhận hàng.

Vấn đề chuyển nhượng chứng từ vận tải đa phương thức:

Việc chuyển nhượng chứng từ thực hiện theo quy định và hướng dẫn sau:

 • Đối với hình thức “Xuất trình”: không cần ký hậu.
 • Đối với hình thức “Theo lệnh”: phải có ký hậu.
 • Đối với hình thức “Theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc”: phải có ký hậu của người có tên trong chứng từ gốc.

Trường hợp người kinh doanh ngành nghề vận tải đa phương thức cần hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi – Luật Trung Tín để gửi các yêu cầu theo các kênh thông tin mà chúng tôi đã niêm yết công khai trên website.

Có thể bạn quan tâm: Xin Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Tư vấn miễn phí