Chuyển mục đích sử dụng đất, các trường hợp phải được nhà nước duyệt

Ông Hữu Đường, người Mễ Trì – Hà Nội đã có yêu cầu gửi đến Luật Trung Tín với nội dung yêu cầu tư vấn như sau: “ Gia đình tôi vừa mua thêm một đám đất của người anh họ để lại, nhưng là vẫn đang thuộc đất vườn chứ chưa được chuyển sang làm đất ở. Tuy nhiên, qua một số thông tin mà gia đình tôi vừa nắm bắt được là địa phương đang có chủ trương quy hoạch lại một số khu vực để chuyển sang đất ở, trong đó có khu vực mà tôi đã mua đất. Vậy để chủ động trong việc xin chuyển mục đích sử dụng đất thì tôi phải làm gì? Và tôi muốn biết những trường hợp được chuyển mục đích theo quy định thì là những trường hợp nào?”

Nội dung yêu cầu tư vấn của ông Đường được xem như một trong những nội dung căn bản đối với các vấn đề liên quan đến đất đai. Qua đó, pháp luật quy định rất rõ ràng rằng, cá nhân, tổ chức chỉ được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi và chỉ khi có được sự cho phép của nhà nước. Ta có thể hiểu ngược lại rằng, người sử dụng đất muốn chuyển đổi thì phải có văn bản đề nghị lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải có sự cho phép:

 1. Thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, sang đất trồng rừng, sang đất nuôi trồng thủy sản hay sang đất làm muối.
 2. Thực hiện chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, sang đất làm muối, sang đất nuôi trồng thủy sản dưới các hình thức như ao, hồ, đầm.
 3. Thực hiện chuyển đổi đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác để sử dụng vào mục đích khác thuộc nhóm đất nông nghiệp.
 4. Thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 5. Thực hiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuộc trường hợp thuê đất.
 6. Thực hiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
 7. Thực hiện chuyển đổi đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng gắn liền mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, các dịch vụ; thực hiện chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp chuyển đổi sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
chuyển mục đích sử dụng đất

Đất là tài sản đặc biệt có giá trị rất lớn đối với mỗi người dân

Nguyên tắc cần thực hiện sau khi chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng đó là, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được nêu trên.
 • Thực hiện đầy đủ và nghiêm tục các quy định của pháp luật về chế độ sử dụng đất.
 • Thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với nhà nước.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung về đất đai khi được nhà nước cho phép chuyển đổi và thực hiện việc sử dụng đất theo quy định.

Luật Trung Tín giúp được gì cho bạn?

 • Chúng tôi sẽ hướng dẫn và phân tách các trường hợp cụ thể để người sử dụng đất hiểu đâu là trường hợp được phép chuyển đổi và trường hợp nào thì không được phép.
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn khi người sử dụng đất có yêu cầu.
 • Miễn phí tư vấn đối với các trường hợp người già neo đơn, người trong hoàn cảnh yếu thế…
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong đời sống của bất kỳ người nào.
 • Định hướng các trường hợp thiếu hiểu biết về mặt pháp luật theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Xem thêm: Trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai theo quy định của pháp luật

Tư vấn miễn phí