Địa giới hành chính là gì? Các quy định về địa giới hành chính

Một trong những nội dung không kém phần quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Đó là hiểu được địa giới hành chính là gì? Các quy định của pháp luật về địa giới hành chính gồm những nội dung gì? Dưới đây, Luật Trung Tín sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về các nội dung trên thông qua bài viết cụ thể, chi tiết nhất.

Xem thêm: Phân loại đất và căn cứ để xác định loại đất theo quy định của Luật Đất đai

Địa giới hành chính là gì?

 • Địa giới hành chính là đường ranh giới ( đường cơ sở) để phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới hành chính. Trên thực tế ở Việt Nam, thông qua các địa giới sẽ xác định được các đơn vị hành chỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Trong mỗi đơn vị tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì địa giới là cơ sở xác định các đơn vị quận, huyện, thị xã. Tiếp theo là địa giới hành chính của các cấp thuộc chính quyền ở địa phương. Việc phân chia địa giới hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tất cả mọi mặt của đời sống xã hội từ chính trị đến kinh tế, văn hóa…

Các cơ quan liên quan đến việc xây dựng địa giới hành chính:

 • Cơ quan cao nhất là Chính phủ. Cơ quan này chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, thiết lập và thực hiện quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi toàn quốc.
 • Theo đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra các quy định về trình tự, các thủ tục xác định địa giới hành chính. Đồng thời, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.
 • Đồng thời Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về kỹ thuật & định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm các mốc địa giới hành chính, thiết lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.
 • Ở địa phương, UBND các cấp tổ chức thực hiện và xây dựng địa giới hành chính trên các thực địa và thiết lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi của địa phương.
 • UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại từng địa phương. Trường hợp vì lý do nào đó mà mốc địa giới hành chính bị mất hoặc xê dịch hoặc hư hỏng phải kịp thời thông báo, báo cáo UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
địa giới hành chính là gì

Bản đồ địa chính của một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Hồ sơ địa giới hành chính:

 • Hồ sơ địa giới hành chính là bao gồm các tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện đầy đủ thông tin về việc thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính của các đơn vị hành chính, các mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính của các đơn vị hành chính đó.
 • Hồ sơ địa giới hành chính ở địa phương do UBND cấp trên trực tiếp thực hiện việc xác nhận. Hồ sơ địa giới hành chính các tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận.
 • Hồ sơ địa giới hành chính của cấp nào, địa phương nào được lưu trữ tại UBND cấp đó. Đồng thời lưu trữ thông tin tại UBND cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính theo thẩm quyền:

 • Khi xảy ra tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính thì UBND của các đơn vị hành chính đó cùng nhau phối hợp giải quyết. Nếu không đạt được sự nhất trí, đồng thuận về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết đó dẫn đến làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết được quy định như sau:
  • Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì Chính phủ trình lên Quốc hội quyết định
  • Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính của đơn vị hành chính thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ở xã, phường, thị trấn thì Chính phủ trình UBTVQH thực hiện quyết định.
 • Bộ TN&MT là cơ quan quản lý đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu các cần thiết một cách trung thực và đầy đủ. Đồng thời thực hiện phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính đó.

Tư vấn miễn phí