Điều kiện giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trường hợp này sẽ chỉ nói về điều kiện giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Có thể bạn quan tâm: Quyền của nhà nước đối với đất đai được quy định như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Thành đã gửi tới Luật Trung Tín câu hỏi có nội dung liên quan đến điều kiện giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “ Người dân chúng tôi vẫn thường nghe nói về quyền của Nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ hiểu đơn thuần và hiểu theo nghĩa của từ chứ không nói theo quy định của luật pháp. Mà luật pháp thì phức tạp chúng tôi không biết sẽ phải tìm hiểu, nghiên cứu từ đâu. Thành thử cách hiểu một cách cụ thể và ngắn gọn thì chúng tôi chưa tiếp cận bao giờ. Vậy chúng tôi cần hiểu như thế nào về các điều kiện trong vấn đề này.

Sau khi được người cháu giới thiệu thì chúng tôi được biết là Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai nhưng là miễn phí ( Không áp phí cước điện thoại theo giá dịch vụ). Vì vậy chúng tôi rất mong có được sự hỗ trợ tuyệt vời của Luật Trung Tín để giải đáp thắc mắc trên của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn và rất mong Luật Trung Tín phát triển”.

Các điều kiện giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với các dự án có sử dụng đất để trồng lúa, đất để rừng phòng hộ, đất trồng rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp phải được Quốc hội ra quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước ở cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi và chỉ khi có một trong các văn bản sau đây:

  • Thứ nhất là văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; chuyển mục đích sử dụng từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng trở lên.
  • Thứ hai là nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta của đất trồng lúa; và dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

điều kiện giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với những dự án sử dụng đất tại các đảo và các xã, phường, thị trấn ở biên giới, ở ven biển thì cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền chỉ được ra quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi và chỉ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan bộ, ngành có liên quan.

Những người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng tiến độ của dự án đầu tư.
  • Thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.
  • Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp khi đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Xem thêm: Trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai theo quy định của pháp luật

Tư vấn miễn phí