Các thông tin chúng tôi cung cấp liên quan đến Luật doanh nghiệp như:

 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty
 • Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn các vấn đề và thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài
 • Dịch vụ thuế
 • Dịch vụ tư vấn bảo hiểm

Một số dịch vụ đi kèm khi tư vấn luật doanh nghiệp:

 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu
 • Dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận đầu tư
 • Dịch vụ xin Giấy phép phân phối, kinh doanh rượu
 • Dịch vụ Đăng ký Bản quyền tác giả
 • Dịch vụ tra cứu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền thương mại
 • Dịch vụ khắc dấu
 • Và một số dịch vụ pháp luật khác như: Đăng ký mã số mã vạch, soạn hợp đồng kinh tế, tư vấn hôn nhân và gia đình, các dịch về thuế, chữ ký số, hóa đơn điện tử, các dịch vụ dành cho người nước ngoài…
tu-van-luat-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
Tư vấn luật tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ trọn gói 24/7

Văn phòng Luật Trung Tín hỗ trợ tư vấn pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí, chuyên sâu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hôn nhân – gia đình, thuế, các lĩnh vực có yếu tố nước ngoài. (1) Dịch vụ tư vấn luật tại thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng Luật Trung Tín đã và đang cung cấp các dịch vụ theo từng lĩnh…

Chi tiết »

Toàn văn Luật Doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập,…

Chi tiết »