Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh, quy trình & thẩm quyền cấp

Ông Đinh Cao Cường, quản lý một trong những doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi với nội dung yêu cầu tư vấn như sau: ”Hiện nay, chúng tôi đã được cấp giấy phép kiểm dịch thực vật quá cảnh, bước tiếp theo là sẽ phải thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh. Vậy chúng tôi cần phải thực hiện theo trình tự nào? Chúng tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và nộp về đâu? Rất mong nhận được phản hồi sớm từ Luật Trung Tín”.

Trước tiên cần phải khẳng định rằng, việc kiểm dịch thực vật (bao gồm cả nhập khẩu hay quá cảnh) mang ý nghĩa quan trọng. Bởi quá trình này sẽ giúp cơ quan quản lý kiểm soát, kiểm tra các loại thực vật nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường của Việt Nam, kiểm soát những loài, loại thực vật có nguy cơ gây phương hại đến môi trường của Việt Nam. Đồng thời cũng giúp cho người tiêu dùng có được những sản phẩm thực vật tốt nhất, kể cả là nguyên liệu hay dùng trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm: Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Quy trình cấp phép cũng trải qua các bước nghiêm ngặt, bởi có sự kết hợp rất chặt chẽ từ trung ương đến địa phương thông qua các thủ tục cấp phép và kiểm dịch tại chỗ. Về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh, có một số nội dung chính doanh nghiệp cần nghiên cứu như sau:

Về trình tự thực hiện xin cấp giấy phép kiểm dịch

Bước 1: Doanh nghiệp nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đầy đủ và tiến hành đăng ký tại cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật tiến hành tiếp nhận và thực hiện kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung hoặc không hợp lệ. Cơ quan này sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch tiến hành kiểm dịch thực vật. Đồng thời ra quyết định địa điểm và bố trí cán bộ kiểm tra ngay lô vật thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu kịp thời, nhanh chóng.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển nội địa cho lô vật thể trong vòng 24 giờ, kể từ khi bắt đầu thực hiện kiểm dịch đối với lô vật thể ( thực vật) đáp ứng được yêu cầu kiểm dịch thực vật quá cảnh.

Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng kiểm dịch đó thuộc loại phải kiểm soát của Việt Nam hoặc có sinh vật gây hại lạ thì cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý khẩn cấp kiểm dịch thực vật phù hợp theo quy định.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh:

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật ( theo mẫu). Trường hợp cần hỗ trợ, Luật Trung Tín sẽ soạn thảo giấy tờ này cho doanh nghiệp.
  • Bản chụp hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp nộp bản sao chụp thì sau đó phải nộp bổ sung bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh và thực hiện vận chuyển nội địa cho lô vật thể.
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật quá cảnh.
giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch quá cảnh từ Campuchia

  • Số lượng hồ sơ: Lập thành 01 bộ
  • Thời hạn giải quyết tối đa: Trong 24 giờ.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  • Phương thức thực hiện xin cấp giấy chứng nhận: Bộ Hồ sơ đầy đủ được nộp trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

  • Nhằm giải quyết nhanh gọn nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp nên lựa chọn cửa khẩu xuất nhập phù hợp. Đồng thời sớm liên hệ với các đơn vị kiểm dịch gần nhất để thực hiện việc vận chuyển kịp thời. Qua đó đảm bảo lưu thông hàng hóa và chất lượng của sản phẩm thực vật.
  • Các cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật: Đó là các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII và IX. Bên cạnh đó có các trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp cần hỗ trợ tư vấn về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh hoặc nhập khẩu về Việt Nam. Hãy liên hệ tới Luật Trung Tín theo hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com.

Tham khảo các thông tin mới nhật của Cục Cục Bảo vệ thực vật tại đây

Tư vấn miễn phí