Hành vi bị cấm khi sử dụng quản lý đất đai theo luật định

Để có cơ sở vững chắc về mặt pháp lý, Luật Trung Tín xin đề cập một số nội dung liên quan đến các quy định về “ Hành vi bị cấm khi sử dụng quản lý đất đai theo quy định hiện hành”. Nội dung này được quy định thành một điều luật riêng nằm trong toàn văn Luật Đất đai do Quốc hội ban hành năm 2013.
Một trong những cơ sở quan trọng để xem xét một hành vi có vi phạm hay không phải dựa trên sự điều chỉnh và quy định của pháp luật. Tùy vào mức độ khác nhau mà người vi phạm sẽ phải chịu mức xử phạt tương ứng. Ở Việt Nam, ngoài những quy định hành vi vi phạm và mức xử phạt trực tiếp thì sẽ có một số loại quy định khác, một trong những loại đó là quy định “ CẤM”. Trong quản lý đất đai nói riêng, hành vi bị cấm khi sử dụng quản lý đất đai được quy định một cách rõ ràng, thực tế.

Những hành vi cấm được phân loại theo từng loại cụ thể. Người quản lý hay sử dụng đều phải xem xét, nghiên cứu cẩn thận để một mặt là làm tốt vai trò, vị trí của mình. Bên cạnh đó loại bỏ hoặc hạn chế những rủi ro pháp lý có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Có thể bạn quan tâm: Phân loại đất và căn cứ để xác định loại đất theo quy định của Luật Đất đai

Mặc dù, trong bài viết này, Luật Trung Tín chưa đề cập đến các chế tài xử phạt tương ứng với các hành vi vượt rào quy định cấm. Tuy nhiên, như các bậc tiền bối thường nói: “ Cẩn thận vẫn hơn”. Vì vậy, việc chuẩn bị hành trang là những kiến thức bổ ích, có lợi cho bản thân thì bất kỳ lúc nào cũng nên tìm tòi, học hỏi.

Hành vi bị cấm khi sử dụng quản lý đất đai theo luật định

  • Cấm lấn, chiếm, cấm hủy hoại đất đai.
  • Không được phép vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
  • Không sử dụng đất ( không khai thác tiềm năng của đất, để trắng đất). Cấm sử dụng đất không đúng mục đích.
  • Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. Hành vi này được hiểu là vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép khi người sử dụng đất.
  • Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Hạn mức ở đây được hiểu là nhà nước sẽ định khung một hạn mức cụ thể mà cá nhân hay hộ kinh doanh chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp không được vượt quá hạn mức đó.
  • Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước đại diện nhân dân nắm quyền sở hữu về đất đai. Do đó, việc sử dụng hay thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất đều phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
  • Không thực hiện hoặc thực hiện một cách không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Vấn đề này xảy ra rất nhiều, có trường hợp bị thu hồi đất do không thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Vì vậy mà các cá nhân, hộ gia đình phải hết sức lưu ý nội dung này.
hành vi bị cấm khi sử dụng quản lý đất đai

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu

Các hành vi bị cấm đối với người có thẩm quyền

  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái quy định về quản lý đất đai. Có rất nhiều người nắm giữ chức quyền thực hiện các giao dịch hoặc trục lợi quy hoạch cung cấp thông tin nhằm mục đích tư lợi cá nhân. Từ đó gây mất lòng tin trong nhân dân đối với Đảng, nhà nước.
  • Không cung cấp hoặc thực hiện hành vi cung cấp các thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.
  • Có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Quý khách chưa nắm bắt rõ các thông tin. Hoặc bị rơi vào các vấn đề không được quy định rõ ràng, cụ thể. Xin đừng lo lắng mà hãy liên hệ với Luật Trung Tín để yêu cầu hỗ trợ tư vấn. Quý khách có thể gọi theo số: 0989 232 568 hoặc inbox email: luattrungtin@gmail.com. Trân trọng!

Tư vấn miễn phí