Hướng dẫn cách xác định các loại tranh chấp lao động

Người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tham gia vào quan hệ lao động, việc xảy ra mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, mâu thuẫn đó sẽ dẫn đến trường hợp tranh chấp lao động. Vậy có các loại tranh chấp lao động nào? Giải quyết tranh chấp đó như thế nào để hai bên cùng không bị tổn hại và hiệu quả nhất. Công Ty Luật Trung Tín sẽ lý giải các vấn đề trên qua các thông tin trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Những điểm mới của BLLĐ 2019 NLĐ và NSDLĐ cần nắm vững (P1)

Khái niệm về các loại tranh chấp lao động

Tại điều 3, khoản 7 trong Bộ luật lao động được ban hành năm 2012 đã quy định cụ thể như sau: “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan đến vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, các điều kiện lao động khác về việc áp dụng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và trong  quá trình học nghề được phát sinh giữa bên sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động.

các loại tranh chấp lao động

Khái niệm về tranh chấp lao động

Mâu thuẫn được coi là tranh chấp lao động khi các bên đã tự thảo luận, bàn bạc và thương lượng với nhau nhưng không đi đến một ý kiến thống nhất, thỏa thuận chung hay trường hợp một trong hai bên từ chối thương lượng và cần có sự can thiệp của bên thứ 3 thông qua thủ tục hòa giải, trọng tài hoặc phải đưa ra tòa để xét xử.

Phân loại các loại tranh chấp lao động

Dựa vào quy mô của sự việc xảy ra tranh chấp, tranh TTLD được phân chia thành tương ứng với hai loại quan hệ lao động. Đó là quan hệ lao động giữa bản thân người lao động với người sử dụng lao động. Và quan hệ giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động hoặc có thể với đại diện người sử dụng lao động. Bởi vậy tranh chấp lao động được phân chia cụ thể thành 2 dạng khác nhau đó là tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

Tranh chấp lao động cá nhân:

Là dạng tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, phát sinh mâu thuẫn trong quá trình áp dụng các quy định về pháp luật trong lao động vào từng mối quan hệ lao động cụ thể. Nội dung của những tranh chấp lao động này dựa trên quyền và lợi ích của cá nhân người lao động hoặc là người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể

Là dạng tranh chấp giữa tập thể người lao động đối với người sử dụng lao động. Nội dung của mâu thuẫn tranh chấp lao động tập thể thường liên đến quyền và lợi ích của cả 1 tập thể người lao động. Chúng là các mâu thuẫn phát sinh trong việc thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận giữa các bên về điều kiện lao động hoặc có thể là quyền và nghĩa vụ của hai bên mà trước đó chưa có thỏa thuận cụ thể, hoặc do các yếu tố thực hiện phát sinh tại thời điểm xảy ra tranh chấp.

các loại tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động về quyền

Là dạng tranh chấp được phát sinh trong 1 trong những trường hợp như:

  • Sự am hiểu và thực hiện các quy định của bản thỏa ước lao động tập thể hay hợp đồng lao động, nội quy thực hiện trong quá trình lao động, quy chế và các thỏa thuận hợp pháp khác là khác nhau.
  • Có sự hiểu biết khác nhau trong việc hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.
  • Khi người sử dụng lao động có những hành vi được cho là thiên vị, phân biệt đối xử đối với những người lao động, thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập hay hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động có những can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động, và trường hợp vi phạm nghĩa vụ về vấn đề thương lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động về lợi ích

Tranh chấp lao động về lợi ích là dạng tranh chấp trong một số trường hợp sau:

  • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể, không thống nhất được ý kiến chung.
  • Trường hợp 1 bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng đúng theo thời gian đã được pháp luật quy định.

Nguyên tắc cơ bản khi giải quyết các loại tranh chấp lao động

Khi thực hiện giải quyết các tranh chấp lao động các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tuân thủ đúng các nguyên tắc thực hiện giải quyết tranh chấp lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cũng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Tôn trọng quyền tự định đoạt của hai bên thông qua quá trình thương lượng trong toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp
  • Giải quyết một cách công khai, minh bạch, khách quan, nhanh chóng và tuân thủ đúng pháp luật
  • Đảm bảo dự có mặt đại diện các bên trong thời gian giải quyết các tranh chấp lao động
  • Coi trọng giải quyết vụ việc tranh chấp trên phương diện hòa bình, hòa giải giữa các bên.

Như vậy Công Ty Luật Trung Tín đã chia sẻ giúp các bạn nắm rõ các thông tin có liên quan đến câu hỏi tranh chấp lao động là gì? Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho những ai đang gặp phải các vấn đề có liên quan đến tranh chấp cũng như người lao động sẽ tích lũy thêm 1 số kinh nghiệm phòng những trường hợp không may xảy ra.

Tư vấn miễn phí