Toàn văn Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm
Toàn văn Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm

Để quý khách tiện tham khảo các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu “Toàn văn Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm”. Trân trọng! CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI…

Chi tiết »