quản lý mỹ phẩm
Toàn văn Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm

Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm. Hy vọng sẽ giúp được các bạn một số thông tin hữu ích. BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 06/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM Căn cứ Nghị…

Chi tiết »