hop-chuan-hop-quy-qcvn-3-2019-bkhcn
Hợp chuẩn hợp quy đồ chơi trẻ em theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 3:2019/BKHCN

Cuối năm 2019, Bộ Khoa học công nghệ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BKHCN quy định về thủ tục hợp chuẩn hợp quy cho đồ chơi trẻ em. Kèm theo thông tư này là Quy chuẩn Việt Nam số 3:2019/BKHCN. Theo đó, QCVN 3:2019/BKHCN thay thế cho QCVN 3:2009/BKHCN, đồng thời Thông tư 18/2019/TT-BKHCN hết hiệu lực thi hành. Tại sao phải ban hành thông tư điều chỉnh về thủ tục hợp chuẩn hợp quy…

Chi tiết »

Cách tính thời điểm nộp thuế điện tử

Cơ sở để tính xem doanh nghiệp có thực hiện theo đúng pháp luật hay không? Cách tính thời điểm nộp thuế điện tử như thế nào? Là một trong những vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp liên quan đến thuế. Tình hình tài chính của một công ty hầu hết được thể hiện thông qua tài khoản thuế. Trong đó, thời điểm giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế cần…

Chi tiết »

Lưu ý khi sử dụng phụ gia thực phẩm

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BYT về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm ( có hiệu lực vào ngày 16 tháng 10 năm 2019).

Chi tiết »

Ma-so-dinh-danh-y-te
Mã số định danh y tế là gì?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các nội dung chính liên quan đến Mã số định danh y tế. Tìm hiểu về khái niệm Khái niệm Định danh: Định danh (hay mã nhận dạng, tiếng Anh: identifier) là một tên xác định (tức là, gắn nhãn nhận dạng của) một đối tượng duy nhất hay một lớp duy nhất của đối tượng, trong đó “đối tượng” hay lớp có thể là một ý tưởng, một đối tượng (hay lớp) vật lý [đếm được], hay vật…

Chi tiết »

Cách tính thuế đối với xe ôm grab
Cách tính thuế đối với xe ôm grab

Cách tính thuế đối với xe ôm grab như thế nào? Pháp luật áp dụng chính sách đối với loại hình vận chuyển này ra sao? Đây là nội dung tại Thông báo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về nghĩa vụ thuế đối với cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải. Cụ thể, cá nhân có hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức như Công ty TNHH Grab…

Chi tiết »

Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP
Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP về thực phẩm

Để thuận tiện cho việc theo dõi, chúng tôi kính gửi tới quý khách toàn văn nội dung Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP về thực phẩm. Trân trọng! BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP)…

Chi tiết »