Nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức có những thông tin gì?

Vận tải đa phương thức là việc người kinh doanh lựa chọn nhiều phương tiện và nhiều cách thức phù hợp với các quy định của pháp luật để vận hành một phần hoặc các công đoạn của quá trình vận tải. Việc xác định phạm vi hoạt động như vậy góp phần giúp cho chúng ta hiểu về quy mô rộng lớn và phức tạp của loại hình kinh doanh vận tải đa phương thức. Do đó, một trong những nội dung quan trọng cần phải nắm vững đó là vấn đề liên quan đến nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức. Vậy nội dung của loại chứng từ này phải có những thông tin gì? Hiệu lực bằng chứng và cách thức bảo lưu chứng từ ra sao? Luật Trung Tín sẽ đề cập các vấn đề này ngay sau đây.

Xem thêm: Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế và nội địa

Nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức

 • ” Nêu rõ đặc tính tự nhiên chung của hàng hóa; thể hiện ký hiệu và mã hiệu cần thiết để nhận biết hàng hóa; nêu rõ tính chất nguy hiểm hoặc mau hỏng của các loại hàng hóa/sản phẩm; ghi rõ số lượng kiện hoặc chiếc hoặc trọng lượng cả bì của hàng hóa/sản phẩm hoặc số lượng của hàng hóa được diễn tả theo cách khác”. Những nội dung này phải được người gửi hàng cung cấp.
 • Ghi rõ tình trạng bên ngoài của hàng hóa.
 • Nêu rõ tên và trụ sở chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức.
 • Họ và tên của người gửi hàng.
 • Họ và tên tên người nhận hàng nếu người gửi hàng đã nêu tên.
 • Ghi rõ địa điểm và ngày tháng năm người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa.
 • Ghi rõ địa điểm giao trả hàng.
 • Ngày hoặc thời hạn giao trả hàng tại địa điểm giao trả hàng hóa, nếu các bên liên quan đã thỏa thuận cụ thể.
 • Xác định rõ chứng từ vận tải đa phương thức là loại chứng từ nào? Chuyển nhượng được hay không chuyển nhượng được.
 • Phải có chữ ký của người đại diện cho người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc của người được ủy quyền.
 • Xác định rõ cước phí vận chuyển cho mỗi phương thức vận tải nếu các bên liên quan đã thỏa thuận cụ thể. Hoặc cước phí vận chuyển hàng hóa, quy định đồng tiền thanh toán cước phí mà người nhận hàng thanh toán. Hoặc là sự diễn tả khác nào đó về cước phí sẽ được người nhận hàng thanh toán.
 • Xác định rõ tuyến hành trình dự định, phương thức vận tải đã chốt trong từng chặng và các địa điểm thực hiện chuyển tải nếu đã được biết tại thời điểm phát hành chứng từ vận tải đa phương thức.
 • Các chi tiết khác mà các bên liên quan đã thỏa thuận và nhất trí đưa vào chứng từ vận tải đa phương thức với điều kiện không trái với quy định của pháp luật.

Xác định hiệu lực bằng chứng của chứng từ vận tải đa phương thức

 • Chứng từ vận tải đa phương thức được xem là bằng chứng ban đầu của việc người kinh doanh vận tải đa phương thức đã thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa để vận tải hàng hóa như đã nêu trong chứng từ vận tải đa phương thức, loại trừ có trường hợp chứng minh ngược lại.
 • Trường hợp chứng từ đã được phát hành dưới dạng chuyển nhượng và đã thực hiện việc chuyển giao hợp thức cho người nhận hàng hoặc là từ người nhận hàng đã giao cho bên thứ ba. Nếu người nhận hàng hoặc bên thứ ba đã dựa vào nội dung mô tả hàng hóa và có thực hiện đúng theo nội dung mô tả đó thì sự chứng minh ngược lại đã được nêu trên sẽ không được chấp nhận.

nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức

Có thể bạn quan tâm: Xin Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Quy định về bảo lưu trong chứng từ vận tải đa phương thức

 • Trường hợp chứng từ vận tải đa phương thức đã ghi những chi tiết về tính chất chung, có ký hiệu, có mã hiệu, ghi nhận số lượng kiện hoặc chiếc hoặc trọng lượng hoặc thể hiện rõ số lượng hàng hóa mà người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy quyền biết hoặc có cơ sở hợp lý cho rằng mô tả là không chính xác hàng hóa thực sự nhận được. Hoặc nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy quyền không có thiết bị hợp lý để kiểm tra các chi tiết đó. Họ có quyền ghi bảo lưu vào chứng từ vận tải đa phương thức với nội dung là nói rõ sự mô tả thiếu chính xác, cơ sở nghi ngờ hoặc việc thiếu phương tiện hợp lý để kiểm tra.
 • Trường hợp người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy quyền không thực hiện việc ghi chép bảo lưu trên chứng từ vận tải đa phương thức về tình trạng bên ngoài của hàng hóa thì mặc nhiên được coi là hàng hóa ở tình trạng bên ngoài tốt.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết liên quan đến chủ đề “Nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức”. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý doanh nghiệp để bài viết của chúng tôi sẽ trở nên đầy đủ hơn.

Tư vấn miễn phí