Phương thức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp áp dụng từ năm 2020

Việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Thông qua việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ tạo uy tín cho chính doanh nghiệp tham gia, và cũng là cơ sở để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là về công nghệ thông minh đã hỗ trợ cho con người có nhiều lựa chọn nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục cũng như giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp trong được áp dụng từ 15 tháng 10 năm 2020 sẽ là một ví dụ điển hình để minh chứng cho điều đó.

Chúng ta cùng nhau hiểu rằng, theo quy định mới thì tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc xác định sẽ lựa chọn theo phương thức nào? Những ngành nghề nào sẽ được thực hiện đóng theo tháng, theo quý? Những ngành nghề nào phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? Do đó, khi tìm hiểu những quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh rất quan trọng. Vì sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi đăng ký và có sự chuẩn bị phù hợp.

Vậy nội dung cụ thể của quy định này là gì? Luật Trung Tín trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp và quý bạn đọc tham khảo.

Quy trình thực hiện phối hợp liên thông giữa cơ quan ĐKKD và BHXH:

  • Quý doanh nghiệp tham khảo nội dung cụ thể tại đây: Cấp mã số bảo hiểm xã hội doanh nghiệp theo quy định mới nhất.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp theo quy định mới:

Theo đó, khi thành lập doanh nghiệp mới kể từ 15 tháng 10 năm 2020, các doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn ngay từ ban đầu phương thức đóng bảo hiểm xã hội. Như trước đây là doanh nghiệp sẽ căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để đưa ra quyết định lựa chọn phương án. Điểm mới của luật là ấn định luôn 3 phương thức để doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 3 phương thức đó, cụ thể là:

  • Đóng bảo hiểm hàng tháng.
  • Đóng bảo hiểm 03 tháng một lần.
  • Đóng báo hiểm 06 tháng một lần.

phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp quyết định phương thức đóng BHXH

  • Đây được xem là quy định đặc biệt quan trọng, qua đó xác định định hướng phát triển ngành nghề. Không những là chính sách của nhà nước mà còn là dự kiến lựa chọn ngành nghề phát triển chính của doanh nghiệp.
  • Có hai phương án lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội theo ngành nghề mà doanh nghiệp cần quan tâm và nghiên cứu một cách nghiêm túc:
  • Một là, những doanh nghiệp đăng ký nào mà đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là các ngành nông nghiệp/lâm nghiệp/ngư nghiệp/diêm nghiệp và thực hiện trả lương theo sản phẩm, theo khoán: Doanh nghiệp đó có quyền lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội đã được nêu trên: Hàng tháng hoặc 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần.
  • Hai là, những doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác ( Không phải là những ngành nghề trên) thì chỉ được lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Những điểm mới này cũng cho thấy rằng, phát triển những ngành nghề liên quan đến nông nghiệp nói chung sẽ được ưu tiên rất nhiều. Đặc biệt là lĩnh vực thuế, chính sách ưu đãi áp dụng khác…Sâu xa hơn chính là việc áp dụng công nghệ để giữ gìn môi trường tự nhiên đang ngày bị con người gây ảnh hưởng tác động.

Tư vấn miễn phí