Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và cách giải quyết khi hết thời hạn

Tìm hiểu về thời hạn thuê quyền sử dụng đất và cách giải quyết khi hết thời hạn thuê đất.

Xem thêm: Nhà nước giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất khi nào?

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

  • Thời hạn thuê đất là khoảng thời thời gian mà hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức được nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua quyết định cho thuê đất. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời hạn thuê đất sẽ có sự khác biệt nhất định.
  • Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì thời hạn thuê đất không quá 50 năm.
  • Thời hạn thuê đất đối với tổ chức kinh tế trong nước và các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp hay thương mại dịch vụ không quá 50 năm.
  • Đối với các dự án đầu tư với số vốn lớn, khả năng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào vùng điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời hạn thuê đất có thể kéo dài hơn, nhưng không được vượt quá 70 năm.

Đất hết thời hạn cho thuê sẽ được sử lý như thế nào?

  • Như đã nói ở trên, các loại đất được nhà nước cho thuê sẽ có một thời hạn sử dụng đất định. Có rất nhiều người thắc mắc rằng, liệu hết khoảng thời gian thuê, người thuê đất có được tiếp tục sử dụng đất đó nữa không hay nhà nước sẽ thu hồi lại? Nếu nhà nước thu hồi thì người sử dụng đất có được bồi thường đất không?
  • Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất Đai 2013, khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân vẫn có nhu cầu sử dụng sẽ được nhà nước xem xét để tiếp tục ho thuê quyền sử dụng đất.
  • Ngược lại, nếu hộ gia đình, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng, nhà nước sẽ tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đó. Và loại đất bị thu hồi do hết thời hạn sử dụng không thuộc diện được nhà nước trả tiền bồi thường.

Thủ tục gia hạn thời hạn thuê quyền sử dụng đất

Việc bị nhà nước thu hồi đất khi hết thời gian thuê là trường hợp rất đáng tiếc. Vì vậy, để tránh tình trạng đó xảy ra, các đối tượng có đất cần kiểm tra và theo dõi thời hạn sử dụng đất của gia đình mình. Nếu đất sắp hết thời gian sử dụng, người sử dụng đất cần phải nhanh chóng làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất.

thời hạn thuê quyền sử dụng đất

Thủ tục gia hạn thời gian thuê quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất, gồm:

  • Đơn xin đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ( bản chính);
  • Những chứng từ chứng minh việc thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính nếu có.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất

Sau khi chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ như trên, người sử dụng đất tiến hành nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng một cửa nơi có đất. Người dân cũng có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Cán bộ tại Ủy ban xã sẽ có nghĩa vụ kiểm tra hồ sơ và trình lên cơ quan cấp trên.

Lưu ý: Hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất cần phải nộp trước tối thiểu 6 tháng trước khi đấta hết hạn sử dụng.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thời gian thuê đất, phòng tài nguyên môi trường nơi có đất có trách nhiệm xem xét, thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện, phòng tài nguyên môi trường phải kết hợp với các phòng ban thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất cho người dân và thông báo người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước

 Khi có thông báo nộp thuế, người sử dung đất tiến hành hoàn thành nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của cán bộ nhà nước.

Bước 5: Trả kết quả – hoàn thành việc gia hạn thời hạn thuê quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn thời gian sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã được cấp trước đó, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính và trên cơ sở dữ liệu đất đai.

Cuối cùng là trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng, hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất.

Bài viết trên đã giải đáp phần nào về vấn đề thời hạn thuê quyền sử dụng đất và cách giải quyết khi hết thời hạn thuê đất. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung bài viết này hoặc các vấn đề pháp lý khác về đất đai, vui lòng liên hệ số hotline 0989-232-568 để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ. Trân trọng!

Tư vấn miễn phí