Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ tờ pháp rất quan trọng với người sử dụng đất. Người sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai nếu chưa được cấp giấy chứng nhận sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu để bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất thực hiện như thế nào? Tại bài viết này, Luật Trung Tín sẽ đồng hành cùng bạn đọc để tìm hiểu về Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định mới nhất.

Xem thêm: Bỏ khung giá đất – Những điểm mới về đất đai khi bỏ khung giá đất

Điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định mới nhất

Điều kiện  để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được quy định rõ trong pháp luật đất đai, cụ thể là  Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai. Theo đó,  Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu sẽ được chia làm 2 trường hợp chính như sau:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất có các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất Đai 2013 và Điều 18 Nghị Định 43/2014 Hướng dẫn Luật Đất Đai.

Trường hợp 2: Người sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất đai nhưng thuộc trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất Đai và Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các loại giấy tờ người sử dụng đất cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK,
 • Giấy tờ về đất đai theo quy định tại Điều 100 Luật Đất Đai 2013 ( Nếu có),
 • Nếu không có các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất đai, người sử dụng đất cần  xin giấy xác nhận của UBND cấp xã về sử dụng đất ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch,
 • Các loại chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính từ trước tới nay như: Biên lai thuế, biên lai nộp tiền sử dụng đất, giấy tờ miễn giảm thuế, giảm nghĩa vụ tài chính… ( Nếu có),
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân như chứng minh thư nhân dân ( hoặc căn cước công dân) và sổ hộ khẩu.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như trên, người sử dụng đất tiến hành nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Cán bộ cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trình lên có quan cấp trên.
 • Nếu không nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, người sử dụng đất có thể nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương. Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 3: Cơ quan nhà nước tiến hành giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của người dân, các cơ quan nhà nước phối hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra thông tin thửa đất.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ Nhà nước hướng dấn người nộp hồ sơ đóng các loại thuế, phí theo quy định của Luật.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, cán bộ Nhà nước hướng dẫn chi tiết để người nộp bổ sung thêm hồ sơ.
 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: cán bộ Nhà nước trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ được biết.

Bước 4: Trả kết quả

 • Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo người nộp hồ sơ đến nhận kết quả hoặc gửi giấy chứng nhận về Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp tại xã. Kết thúc thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định mới nhất

 • Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay vẫn chưa có thay đổi gì mới.
 • Cụ thể ở địa phương có điều kiện bình thường là không quá 30 ngày làm việc.
 • Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì không quá 40 ngày làm việc.
 • Thời gian trên không kể thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thời gian thực hiện xong nghĩa vụ tài chính của người nộp hồ sơ, thời gian ngày lễ, Tết và các ngày nghỉ hàng tuần.

Các khoản phí phải nộp cho nhà nước khi xin cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất

Số tiền phải nộp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Về sơ bản, người sử dụng đất sẽ phái nộp nhưng khoản thuế, phí như sau

 • Tiền sử dụng đất: Tiền sử dụng đất phải nộp nhiều hay ít phụ thuộc vào nguồn gốc, thời gian sử dung đất. Tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đây là khoản tiền lớn nhất khi thự hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
 • Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ mà người sử dụng đất phải nộp được tính theo công thức: 0.5% x diện tích đất x giá 1m2 đất theo bảng giá đất của địa phương tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận.
 • Ngoài ra, người sử dụng đất còn phải nộp nhứng khoản phí khác như: Phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc, phí cấp giấy chứng nhận.

Xem thêm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì, tìm hiểu cùng Trung Tín Law

Tư vấn miễn phí