Quy định về chiều cao gara ô tô

Việc quy định chiều cao về chiều cao gara ô tô được xem là mới ở Việt Nam. Theo như phân tích thì pháp luật sẽ đặt ra các quy tắc như: Chiều cao tính từ mặt đất lên, số tầng được phép xây dựng đối với các gara ô tô ngầm, kích thước tối thiểu đối với chỗ đỗ xe để sửa chữa, bảo dưỡng.

Đây là một trong những nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ôtô do Bộ Xây dựng ban hành quy định tại Thông tư 12/2018/TT – BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về GARA Ô TÔ. Thông tư này thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ” Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08:2009/BXD, Phần 2. Gara ô tô” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT – BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN:

1. Quy chuẩn quy định các yêu cầu bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô-tô (sau đây gọi chung là gara ô-tô) mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu.

2. Quy chuẩn quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về bố trí gara ô-tô trong khu dân cư và giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các gara ô-tô.

3.  Quy chuẩn này không áp dụng cho gara ô-tô có các loại xe dùng để chuyển chở chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.

Theo như Mục 2 nêu trên, Chủ gara nên lưu ý một số trường hợp cần phải thực hiện theo đúng quy định về tiêu chuẩn của gara như:

  • Các gara ô tô mặt đất chỉ được phép xây dựng với chiều cao không quá 09 tầng, các gara ô tô ngầm không quá 05 tầng ngầm (ngoại trừ các ga ra ô tô cơ khí).
  • Kích thước tối thiểu của một chỗ đỗ xe là chiều dài 5m, chiều rộng 2,3m (đối với chỗ đỗ dành cho xe có người khuyết tật sử dụng xe lăn là 3,5m)…

CHỦ GARA PHẢI LƯU Ý ĐẾN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN:

  • Quy định về lối thoát hiểm nếu xảy ra sự cố
  • Quy định về phương án phòng cháy chữa cháy đối với trường hợp gara xảy ra cháy nổ
  • Quy định về hệ thống cấp thoát nước
  • Phương án xử lý chất thải
  • Phương án bố trí về hệ thống điện trong gara đảm bảo an toàn cho người lao động và các phương tiện có trong xưởng
  • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Quy định về khoảng cách đến các lối xe ra vào của gara ô-tô ngầm

Trên đây là một số nội dung liên quan đến một số quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng gara ô tô. Để có sự chủ động, các chủ gara nên tham khảo trước các quy định của pháp luật và liên hệ với cơ quan cấp phép xây dựng để chuẩn bị các phương án triển khai cho phù hợp, tránh bị động và bị vi phạm.

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí