Tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được thực hiện như thế nào?

Ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất được áp dụng đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra bên ngoài xã hội. Có thể hiểu nôm na theo cách mà người dân vẫn thường nói là không còn hoàn lương được nữa. Mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với loại tội phạm tử hình là rất cao. Do vậy, cần phải áp dựng các biện pháp cao nhất, quyết liệt nhất và không thể khoan hồng. Theo quy định của pháp luật, tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cần phải được tiến hành theo thủ tục, trình tự, quy trình mà pháp luật đã định.

Lưu ý: Xem chi tiết hồ sơ thi hành án trong các trường hợp còn lại tại Điều 10 Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC (có hiệu lực từ 01/12/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/06/2013).

Vậy, hồ sơ đầy đủ để có thể dựa vào đó xác định tội phạm bị tử hình là gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu để hiểu hơn sự chính xác, nghiêm mình của pháp luật.

Xem thêm: Tư vấn luật dân sự trực tuyến tại Luật Trung Tín nhanh và chính xác

tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Theo đó, quy định về hồ sơ thi hành án tử hình trong 05 trường hợp; đơn cử trường hợp bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ thi hành án tử hình gồm các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o và p khoản 1 Điều 80 của Luật Thi hành án hình sự và các tài liệu sau:

Hồ sơ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

  • Bản án sơ thẩm của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
  • Biên bản hoãn việc thi hành án tử hình (trường hợp hoãn);
  • Thông báo của Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình cho thân nhân (người thân của tử tù) hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình ( tử tù) để làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt
  • Trường hợp người bị tử hình là người nước ngoài thì gửi Thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền để đề nghị Cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch thực hiện việc liên hệ với thân nhân, người đại diện hợp pháp.
  • Thông báo của Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình cho người đã có đơn xin nhận tử thi, tro cốt về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận cho nhận tử thi, tro cốt;
  • Thông báo của Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh (hoặc cấp quân khu) về việc cho nhận tử thi, tro cốt;
  • Thông báo của Hội đồng thi hành án tử hình về việc không cho thân nhân hoặc người đại diện nhận tử thi;
  • Thông báo của cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh (hoặc cấp quân khu) cho người có đơn đề nghị được đến nhận tử thi về mai táng;
  • Biên bản giao, nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình.

Tư vấn miễn phí