Một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp các bạn cần lưu tâm.

Thủ tục hưởng là:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng BHTN tới trung tâm dịch vụ việc làm

Bước 2: Đến trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết chế độ theo giấy hẹn.

Bước 3: Trong thời hạ 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tới cơ quan bảo hiểm xã hội để được nhận trợ cấp.

Bước 4: Tới trung tâm dịch vụ việc làm hàng tháng để tìm kiếm việc làm.

tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp
Luật bảo hiểm thất nghiệp, Luật Trung Tín tư vấn miễn phí

Cập nhật các quy định, thay đổi, vấn đề quan trọng nhất của luật bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm, tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản nhanh chóng, chính xác nhất. Bảo hiểm thất nghiệp là một khoản trợ cấp dành cho những người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm và có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đây là…

Chi tiết »