Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng. Phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng 02 chế độ là:

  • Hưu trí
  • Tử tuất

Để các bạn có cơ sở thông tin, Luật Trung Tín tư vấn bổ sung về mức đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  • Tư vấn luật BHXH về chế độ hưu trí
  • Tư vấn luật BHXH về chế độ tử tuất

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

tư vấn luật bảo hiểm thai sản
Tư vấn luật bảo hiểm thai sản miễn phí trực tuyến

Luật Trung Tín chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm thai sản, chế độ thai sản uy tín, chính xác và hợp lý nhất. Các nội dung tư vấn là miễn phí, vì vậy các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ khi cần! Nội dung tư vấn luật bảo hiểm thai sản Bảo hiểm thai sản là một chế độ của bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đây là chế…

Chi tiết »

tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi
Tư vấn luật bảo hiểm xã hội miễn phí chuẩn quy định mới nhất

Việc tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhưng để đảm bảo lợi ích phát sinh từ việc tham gia, bạn nên nhờ luật sư uy tín tư vấn luật bảo hiểm xã hội. Tư vấn luật bảo hiểm xã hội tự nguyện từ bản chất khái niệm Trước hết, bạn cần hiểu rõ thế nào là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo khoản 4 điều 2…

Chi tiết »