bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế & đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức hỗ trợ của nhà nước

Bảo hiểm y tế là gì? Mức hỗ trợ của nhà nước đối với đối tượng bảo hiểm y tế là bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi này dựa theo quy định tại Điều 2, Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH quy định chi tiết về khái niệm bảo hiểm y tế. → Theo đó bảo hiểm y tế được hiểu “Là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng…

Chi tiết »

tư vấn luật bảo hiểm y tế
Tư vấn luật bảo hiểm y tế về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm y tế là một phương thức để cộng đồng chia sẻ cùng bạn khi xảy ra rủi ro như ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm y tế. Trong bài viết dưới đây, Luật Trung Tín sẽ tư vấn luật bảo hiểm y tế – quyền lợi của người tham gia để mọi người nắm được thông tin tốt nhất. Bảo hiểm…

Chi tiết »

dang-ky-tham-gia-bao-hiem-y-te
Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế cho công ty mới thành lập

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống của người tham gia, góp phần công bằng xã hội. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và an sinh xã hội về công…

Chi tiết »