Tư vấn luật bảo hiểm về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm có lợi nhuận

Công ty Luật Trung Tín với những Luật sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm tại Việt Nam, chuyên tư vấn luật bảo hiểm & thuế miễn phí. Để có cơ sở thông tin, chúng tôi cung cấp một số thông tin liên quan đến nội dung này.

Tư vấn bảo hiểm là gì?

Theo quy định tại điều 1 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 thì:

Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất…         

Vậy người tư vấn có cần bằng cấp chuyên môn không?

Câu trả lời là CÓ. Theo nội dung mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 (có hiệu lực ngày 01/11/2019), tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm.

Cụ thể, quy định này được làm rõ tại chương IV Luật Kinh doanh bảo hiểm:

  • Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm tối thiểu phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm. Trong trường hợp không có bằng đại học chuyên ngành này thì phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành khác và có chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong hoặc ngoài nước cấp.
  • Nếu cá nhân làm việc cho tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì phải có thêm văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp.
  • Trong trường hợp trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hành nghề, tư cách thành viên hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế…

Về hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ qua biên giới của các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bổ trợ.

Theo quy định tại khoản 2, điều 105 Luật kinh doanh bảo hiểm 2019, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

Vậy khi tư vấn luật bảo hiểm, công ty cung cấp những nội dung gì?

Hiện nay, Luật Trung Tín đang cung cấp dịch vụ tư vấn thuế – bảo hiểm, trong đó, về bảo hiểm bao gồm:

Trong đó, tùy từng nhu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ làm rõ nội dung quy định pháp luật cho khách hàng, chẳng hạn:

Trong vấn đề tư vấn loại bảo hiểm xã hội được chia thành: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, mức đóng bảo hiểm xã hội, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội…Ở mỗi vấn đề khác nhau, chúng tôi sẽ làm rõ nội dung quy định pháp luật và đưa ra các tư vấn hợp lý, chính xác cho khách hàng. Cụ thể:

Về chế độ ốm đau, bao gồm:

tư vấn điều kiện hưởng chế độ, thời gian nghỉ, mức hưởng, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Về chế độ thai sản, bao gồm:

tư vấn điều kiện hưởng chế độ, hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ, trình tự giải quyết, thời gian hưởng chế độ thai sản.

Về chế độ hưu trí:

Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng

Về chế độ tử tuất:

Tư vấn trợ cấp mai táng, các trường hợp được hưởng tử tuất theo quy định của pháp luật

Về mức đóng bảo hiểm xã hội:

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm, mức tiền lương tham gia bảo hiểm, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Về việc tham gia bảo hiểm xã hội:

Tư vấn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thủ tục đăng ký, thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội…

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm. Luật Trung Tín nhận tư vấn, hỗ trợ mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề này.

Bảo hiểm là một ngành đặc thù và tiềm năng, bởi chúng ta đã biết, Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 90 triệu dân và đang phát triển nhanh chóng. Tốc độ phát triển ấy đã tác động không nhỏ tới ngành bảo hiểm, mở ra rất nhiều cơ hội cho loại hình này phát triển.

Xem thêm: Tư vấn luật dân sự trực tuyến & miễn phí

Tư vấn miễn phí