Tư vấn luật bảo hiểm xã hội miễn phí chuẩn quy định mới nhất

Việc tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhưng để đảm bảo lợi ích phát sinh từ việc tham gia, bạn nên nhờ luật sư uy tín tư vấn luật bảo hiểm xã hội.

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội tự nguyện từ bản chất khái niệm

 • Trước hết, bạn cần hiểu rõ thế nào là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Vậy bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định bao gồm những chế độ nào?

Về vấn đề này, Luật Trung Tín tư vấn luật bảo hiểm xã hội cho khách hàng dựa theo khoản 2 điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng 02 chế độ là:

 • Hưu trí
 • Tử tuất.

Nếu so sánh BHXH bắt buộc với BHXH tự nguyện thì chế độ BHXH tự nguyện được hưởng ít quyền lợi hơn vì không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Tuy nhiên, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc.

Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định mức đóng hiện nay là bao nhiêu?

 • Đây là vấn đề mà Luật Trung Tín thường xuyên được yêu cầu khi tư vấn luật bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại khoản 1 điều 87 luật bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện này bằng 22% mức thu nhập do bạn lựa chọn.
 • Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (27.800.000 đồng).
 • Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và mức đóng cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng.

Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định mức hưởng như thế nào?

Để tư vấn luật bảo hiểm xã hội trong vấn đề này. Luật Trung Tín cung cấp tới các bạn thông tin như sau:

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí:

Theo quy định tại điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Mức lương = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ngoài ra, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Trợ cấp một lần: mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. (Điều 75 luật bảo hiểm xã hội 2014).
 • Bảo hiểm xã hội một lần: Theo quy định tại điều 77 luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội một lần chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định. Mức hưởng tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được:
  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);
  • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);
  • Đóng chưa đủ 01 năm thì hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất:

 • Chế độ tử tuất được chia làm hai dạng:
  • Trợ cấp mai táng: được quy định bằng 10 lần mức lương cơ sở dành cho người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên. Hoặc đang hưởng lương hưu (Điều 80 luật bảo hiểm xã hội 2014).
  • Trợ cấp tuất: Căn cứ vào điều 81 luật bảo hiểm xã hội 2014. Luật Trung Tín tư vấn luật bảo hiểm xã hội trong trường hợp này như sau:
 • Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:
  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);
  • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);
  • Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm;
  • Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.
 • Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:
  • 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;
  • Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng nếu chết vào những tháng sau đó.

Liên hệ tư vấn luật bảo hiểm xã hội:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Trung Tín xin vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Tư vấn thủ tục tham gia bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp mới thành lập

Tư vấn miễn phí