Tư vấn hợp đồng thuê nhà, soạn thảo xây dựng một hợp đồng chuẩn

Hiện nay, hoạt động cho thuê nhà ở, thuê văn phòng rất phổ biết và đa dạng. Do đó hợp đồng thuê nhà là một trong những loại hợp đồng được sử dụng nhiều nhất đặc biệt là ở những thành phố lớn, có lượng dân cư đông đúc.  Tuy nhiên, bên thuê nhà thường không chú trọng đến hợp đồng này, mà thường ký theo bản hợp đồng có sẵn do chủ nhà thuê. Mặt khác, phía bên cho thuê cũng thường đưa ra những bản hợp đồng soạn thảo sơ sài, không chặt chẽ. Điều dễ làm phát sinh tranh chấp giữa các bên. Vì vậy để tránh tình trạng mâu thuẫn xảy ra thì các bên nên cần có một bản hợp đồng chặt chẽ, cụ thể trong từng điều khoản.
Bài viết dưới đây, luật Trung Tín xin cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết khi tư vấn hợp đồng thuê nhà.

Nội dung tư vấn hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật dân sự 2015;
 • Luật Nhà ở 2014;
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật Đất Đai 2013

Hình thức của hợp đồng: Bắt buộc phải được lập thành văn bản. Theo khoản 2, điều 122, luật Nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Những điều khoản cần có trong hợp đồng thuê nhà

Thông tin các bên tham gia hợp đồng

Thông tin của các bên thường là những thông tin cơ bản, bắt buộc phải có như: họ và tên của cá nhân, tên tổ chức, số CMND/CCCD/hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật,….

Đối tượng thuê

Các thông tin cần thể hiện về nhà ở cho thuê: địa chỉ, diện tích, tình trạng nhà, kết cấu nhà. Đối với phần nhà cho thuê là chung cư các bên ghi rõ phần sở hữu chung, diện tích sàn nhà xây dựng căn hộ,….

Thời hạn và phương thức thanh toán

 • Các bên cần thỏa thuận rõ ràng, cụ thể về thời hạn thuê đất, thời hạn giao nhà và thời gian bắt đầu tính tiền thuê nhà.
 • Các bên cũng cần thỏa thuận khoảng thời gian thanh toán tiền thuê, số ngày trễ hạn có thể chấp nhận, quy định về tiền cọc và phương thức thanh toán tiền thuê nhà (tiền mặt hay chuyển khoản).

Giá thuê

 • Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở

Quyền của bên cho thuê nhà ở

 • Nhận đủ số tiền nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận
 • Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý
 • Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn
 • Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên thuê sử dụng nhà thuê không đúng mục đích như đã thỏa thuận
 • Bên cho thuê cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác
 • Các quyền khác các bên có thể tự thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở

 • Bên cho thuê nhà ở phải giao nhà ở đúng thời hạn như các bên đã thỏa thuận;
 • Bên cho thuê phải đảm bảonhà ở cho thuê thuê đúng tình trạng mà các bên đã thỏa thuận trước đó
 • Bên cho thuê phải đảm bảo quyền sử dụng nhà ở ổn định cho bên thuê

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà

* Quyền của bên thuê nhà

 • Nhận nhà thuê đúng thỏa thuận;
 • Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản
 • Có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

* Nghĩa vụ của bên thuê

 • Bảo quản nhà ở; bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà ở nếu có hư hỏng xảy ra;
 • Phải sử dụng tài sản thuê đúng mục đích như đã thỏa thuận;
 • Có nghĩa vụ trả tiền thuê đúng thời hạn
 • Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận

Một số điều khoản khác trong hợp đồng thuê nhà

 • Thỏa thuận thời điểm chấm dứt hợp đồng, điều kiện chấm dứt hợp đồng
 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu Quý khách hàng còn vướng mắc về các nội dung tư vấn hợp đồng cho thuê nhà. Hãy liên hệ với Luật Trung Tín. Chúng tôi sẽ giúp soạn thảo bản hợp đồng cho thuê nhà chi tiết, chặt chẽ từng điều khoản, đảm bảo lợi ích của Quý khách hàng.

Xem thêm: Luật Trung Tín tư vấn, soạn thảo hợp đồng dịch vụ cho khách hàng

Tư vấn miễn phí