tư vấn hợp đồng kinh tế
Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế và soạn thảo hợp đồng, LH 0989232568

Luật Trung Tín chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế ( Economic Contracts), hợp đồng thương mại, hợp đồng gia công, hợp đồng kinh tế có yếu tố nước ngoài uy tín, hiệu quả. Đồng thời, Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế nhanh và chính xác nhất. Như chúng ta cũng đã biết, hợp đồng kinh tế có vai trò vô cùng quan trọng…

Chi tiết »

hợp đồng mua bán hàng hóa
Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa & các nội dung cần lưu ý

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại phổ biến. Trong giao dịch mua bán hàng hóa, pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong quá trình xác lập quan hệ mua bán hàng hóa, tuy nhiên sự thỏa thuận này không được trái với quy định của pháp luật.

Chi tiết »