tu-van-soan-thao-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa
Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa – LH 0989232568

Vận chuyển hàng hóa phát sinh khi con người có nhu cầu di chuyển một loại hàng hóa tới địa điểm khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Có những trường hợp hàng hóa nhỏ lẻ chỉ cần giao kết bằng lời nói nhưng có những trường hợp mà giá trị vận chuyển lớn, yêu cầu các bên cần phải giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi chính đáng giữa các…

Chi tiết »